Mål

MÅL

Noaks Ark Mosaiks övergripande mål är att öka tillgång och tillgänglighet till god sexuell hälsa för migranter i Skåne och Blekinge.

Detta gör vi genom att:

  • Öka förutsättningar för god sexuell hälsa bland migranter
  • Stärka förutsättningar för migranter som lever med hiv och deras närstående att förbättra sin livssituation
  • Öka tillgång och tillgänglighet till hivtest med Motiverande Samtal för utsatta grupper i regionen