Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Kontakt

Riksförbundet Noaks Ark

Birger Jarlsgatan 58
SE-114 29 Stockholm, Sweden
Tel +46 (0)8-700 46 00
E-post: riksforbundet(at)noaksark.org

Personal
E-post: namn.efternamn(at)noaksark.org

Kanslichef
Jukka Aminoff, tel: 08-700 46 16

Kommunikatör
Bodil Sjöström, tel: 08-700 46 21

Växel
Tel: 08-700 46 00

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARKS STYRELSE

Lena Nilsson Schönnesson, förbundsordförande
Lars Håkan Nilsson, vice ordförande (Noaks Ark Södra Norrland)
Anna Ahlström Nilsson (Noaks Ark Norra Norrland)
Per Svensson (Noaks Ark Mosaik)
Britt-Marie Falk (Noaks Ark Småland & Halland)
Tristan Troby (Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland)
Solveig Danielsson-Ekbom (Noaks Ark Stockholm)
Rickard Eriksson (Noaks Ark Östergötland)

Personliga ersättare:
Åse Lindegren (Noaks Ark Norra Norrland)
Malin Lauber (Noaks Ark Småland & Halland)
Anna-Karin Maletka (Noaks Ark Mosaik)
Malin Tuvesson (Noaks Ark Stockholm)
Mikael Lundmark (Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland)