Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Kontakt

Riksförbundet Noaks Ark

Birger Jarlsgatan 58
SE-114 29 Stockholm, Sweden
Tel +46 (0)8-700 46 00
E-post: riksforbundet(at)noaksark.org

Personal
E-post: namn.efternamn(at)noaksark.org

Kanslichef
Jukka Aminoff, tel: 08-700 46 16

Kommunikatör
Bodil Sjöström, tel: 08-700 46 21

Ekonomi
Ingela Lindberg,tel: 08-700 46 70
ekonomi(at)noaksark.org

Växel
Tel: 08-700 46 00

RIKSFÖRBUNDET NOAKS ARKS STYRELSE

Lena Nilsson Schönnesson, förbundsordförande
Lars Håkan Nilsson, vice ordförande (Södra Norrland)
Åse Lindegren (Norra Norrland)
Per Svensson (Mosaik)
Britt-Marie Falk (Småland & Halland)
Tristan Troby (Göteborg & Västra Götaland)
Anders Karlsson (Stockholm)
Abdulkadir Ahmed (Östergötland)

Personliga ersättare:
Klara Fuchs (Norra Norrland)
Malin Lauber (Småland & Halland)
Povi Fawly Lawson (Mosaik)
Solveig Danielsson-Ekbom (Stockholm)
Malin Elgh (Göteborg & Västra Götaland)