Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Noaks Ark-podden

Hiv i familjen

I Sverige lever nästan 140 barn och ungdomar med hiv. Det finns också många barn i familjer där en eller båda föräldrarna har hiv. Oavsett vem som lever med hiv berörs hela familjen. I Sverige har alla barn och vuxna tillgång till kostnadsfri antiviral behandling. Men tystnaden och skammen kring sjukdomen finns kvar. De vuxnas rädsla och förutfattade meningar överförs ofta till barnen.

Vendela Hagås barnsjuksköterska och familjeterapeut, berättar om familjernas olika utmaningar och om det helt unika material som tagits fram för att lättare samtala med barn och unga kring hiv.

Lennie Lindberg intervjuar.

Lyssna här.

Det finns inga tråkiga hivbesked längre

Testar du negativt för hiv behöver du inte bekymra dig mer, testar du positivt får du medicin som håller dig frisk. Behandlad hiv gör dig dessutom smittfri vid sex. Hos många Noaks Ark-föreningar kan du ta ett hivtest med snabbsvar. Ett stick i fingret – det är allt!

Lennie Lindberg, verksamhetschef på Noaks Ark Stockholm reder ut alla frågetecken kring hivtester.

Bodil Sjöström intervjuar.

Lyssna här.

Möt Amanda

Riksförbundet Noaks Arks nya ordförande Amanda Netscher berättar om sin bakgrund, sitt engagemang och om det budskap hon vill skicka om hiv.

Jukka Aminoff intervjuar.

Lyssna här.

Hiv och migranter

”Sexualitet och hälsa är nyckeln till lyckad integration.” Så säger David Saleh förstelärare på Vård- och omsorgscollege och forskare ansluten till Karolinska Institutet. David är även författare till boken Sex och samlevnad för nyanlända. Hör honom berätta om sina metoder och om hur han själv erfor en kulturkrock som fick honom att svimma.

Jukka Aminoff intervjuar.

Varje år anordnar Karolinska Institutet kursen ”Hiv – med individen i fokus ur ett globalt perspektiv” i samarbete med Riksförbundet Noaks Ark. Noaks Ark-podden intervjuar föreläsarna i enskilda avsnitt.

Lyssna här.

Våld i nära relationer

Kvinnor som lever med hiv blir i högre grad utsatta för våld i nära relation än kvinnor som inte lever med hiv. Hiv kan både vara en orsak till våld och ett resultat av våldsutsatthet. Om detta berättar Erica Kanon stödsamordnare och biträdande verksamhetschef på Noaks Ark Stockholm.

Jukka Aminoff intervjuar.

Varje år anordnar Karolinska Institutet kursen ”Hiv – med individen i fokus ur ett globalt perspektiv” i samarbete med Riksförbundet Noaks Ark. Noaks Ark-podden intervjuar föreläsarna i enskilda avsnitt.

Lyssna här.

Så påverkar covid-19 hivarbetet

I skuggan av coronapandemin trängs hälsoinsatser åt sidan och vårdskulden växer. I Sverige ser vi tydligt hur regionerna har omfördelat sjukvårdens resurser så att hivvården försämrats. Mottagningar stänger eller reducerar möjligheten att hivtesta sig. Det medför att fler går obehandlade och att viruset kan överföras till andra. Men det innebär också risk för försämrad hälsa. Flera av landets regioner har stoppat möjligheten att få PrEP utskrivet (förebyggande behandling mot hiv) på grund av pandemin.

Globalt förhindrar nedstängningar både produktion och distribution av hivmediciner. Enligt UNAIDS kan ett sex månaders avbrott av hivmediciner orsaka 500 000 nya hivrelaterade dödsfall.

i ett specialproducerat avsnitt av Noaks Ark-podden inför World AIDS Day berättar Daniel Suarez, verksamhetschef Posithiva Gruppen och Eliot Wieslander, generalsekreterare Läkare i Världen om hur coronaopandemin påverkar hivarbetet.

Jukka Aminoff intervjuar.

 

Posithiva Gruppen är en patientorganisation för personer som lever med hiv. Som rikstäckande ideell, partipolitiskt och religiöst obunden medlemsförening är syftet att erbjuda personer som lever med hiv utbildning, stöd, rådgivning, psykosocial verksamhet samt forum för utbyte av erfarenhet. Posithiva Gruppen bevakar även rättigheter för personer som lever med hiv och arbetar för att öka kunskapen om hiv i samhället samt motverka stigmatisering och fördomar.

Läkare i Världen är en människorättsorganisation som arbetar för allas rätt till vård. Det görs genom vårdinsatser, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning. Utgångspunkten är att hälsa är en mänsklig rättighet. I Sverige finns Läkare i Världen på åtta platser från Luleå i norr till Malmö i söder. Där hjälps människor att få tillgång till sina rättigheter och där det behövs ges vård till personer som annars inte får det.

Lyssna här.

PrEP och hivarbete i coronans tid

Venhälsan är en mottagning för män som har sex men män och tar emot 15000 patienter varje år. Coronapandemin har förändrat mottagningens arbete avsevärt. Hör biträdande överläkare Finn Filén berätta. Finn är också ansvarig för Venhälsans PrEP-program (Pre-ExpositionsProfylax, det vill säga förebyggande behandling) och förklarar i detta avsnitt hur PrEP används och följs upp.
Jukka Aminoff intervjuar.

Lyssna här.

Om livet, hivet och döden med Peter Roth

Peter Roth har nyligen debuterat som författare med boken ”Livet hivet döden”, en personlig berättelse om ett dödligt virus, ett dödligt missbruk och om kärleken till livet. I podavsnittet intervjuas Peter i sin kolonistuga, omgiven av fågelsång och friska vindar. Hör honom berätta om hur han under loppet av några år går från att vara en lycklig och ansvarstagande småbarnsförälder till ett djupt amfetaminmissbruk med sjukdomar och psykisk ohälsa som följd. Och vad betydde det att få skriva om det i efterhand?
Bodil Sjöström intervjuar.

Lyssna här.

”Hiv räddade mitt liv”

Hon har gett röst åt kvinnor med hiv, personer som injicerar droger och lever med hiv och på senare tid åt att åldras med hiv. Hon tvekar inte att vara personlig, inte heller att röra sig över hela vårt land för att föra ut budskapet om hur det är att leva med hiv, bemötande och sexualitet. Möt Inger Forsgren, mottagare av Guldarken 2019.
Bodil Sjöström intervjuar.

Lyssna här.

Strategier, hiv och vårdresurser i coronans tid

Spridningen av corona ser väldigt olika ut i världen, liksom i vårt avlånga land. Smittskyddsläkare Anders Nystedt från Region Norrbotten intervjuas på telefon om olika strategier för att hindra smittspridning, flockimmunitet, vårdresurser och om personer som lever med hiv behöver tänka på något särskilt.
Jukka Aminoff intervjuar.

Lyssna här.

(Pressbild: Anders Alm)

”Ingen ökad risk för corona för personer med hiv”

Påverkas hivvården av det ökade antalet coronapatienter? Vad kan man utläsa av de data som kommit från Italien och Wuhan i Kina om corona och hiv? Telefonintervju med infektionsläkare Magnus Gisslén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
Jukka Aminoff intervjuar.

Lyssna här.

”Vi har firat riksdagens beslut!”

Barbro Westerholm intervjuas i Noaks Ark-podden om översynen av informationsplikten i smittskyddslagen, men kommer oundvikligen in på det historiska perspektivet på hiv. Jukka Aminoff var med och ockuperade trappan på Socialstyrelsen 1979 där Barbro Westerholm var chef, ockupationen var en protest mot att homosexualitet klassades som psykisk sjukdom. Här möts de igen och tittar tillbaka på de milstolpar bland rättigheter för HBTQ-samhället och personer med hiv som hon varit med och förändrat. Intervjun görs när Sverige utmanas av ett annat virus – corona.

Lyssna här.

Hur orolig behöver man vara för coronavirus?

Noaks Ark har träffat statsepidemiologen Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten. Är det någonting som personer med eller utan hiv behöver tänka på när det gäller nya coronaviruset? Jukka Aminoff intervjuar.

Lyssna här.

Coronavirus ur ett hivperspektiv

Noaks Ark har träffat Anna-Mia Ekström, professor i infektionsepidemiologi på Karolinska Institutet och infektionsläkare. Vi intervjuade professor Ekström på Huddinge sjukhus där hon arbetar på hivmottagningen och ställde frågor om coronavirus och hiv. ”Personer med hiv löper inte större risk att bli allvarligt sjuka av coronaviruset än någon annan” säger hon.
Jukka Aminoff intervjuar.

Lyssna här.

Erica Kanon och Lennie Lindberg, om hivarbete i New York City

Erica Kanon och Lennie Lindberg på Noaks Ark Stockholm besökte New York City för att ta reda på hur man arbetar med hiv där. Här berättar de om självhjälp för att bryta ensamhet, öppna samtalsgrupper och mobila testenheter från besöken på SAGE, LGBT Center och Positive Alliance.

(På bilden Lennie Lindberg, Phillip Bermudez och Erica Kanon, vid den mobila testenheten på Positive Alliance.)

Lyssna här.

Povi Foly Lawson, om hivarbete bland migranter

Povi Foly Lawson är verksamhetsansvarig för Noaks Ark Mosaik i Malmö och en av årets pristagare av 10/10 Awards. Lyssna på Povi när hon berättar om sina intryck av AIDS Impact-konferensen, om sina erfarenheter av hivarbete bland migranter, om Noaks Ark Mosaiks verksamhetsplaner och om 10/10-prisceremonin i självaste Westminster Palace i London.

Lyssna här.

Lennie Lindberg, om icke smittsamhet, från AIDS Impact

29-31 juli 2019 anordnades internationella AIDS Impact-konferensen i London. Konferensen bevakar hiv ur både ett biomedicinskt ett psykosocialt perspektiv och anordnades för 14:e gången.
Lennie Lindberg, sjuksköterska, psykoterapeut, specialist i klinisk sexologi och verksamhetschef på Noaks Ark Stockholm var på plats och intervjuas av Jukka Aminoff från Riksförbundet Noaks Ark.

Lyssna här.

Michael Ross, Minnesota universitet, om studie i Tanzania kopplad till bemötande av vårdpersonal, från AIDS Impact

29-31 juli 2019 anordnades internationella AIDS Impact-konferensen i London. Konferensen bevakar hiv ur såväl biomedicinskt som psykosocialt perspektiv och anordnades för 14 gången.
Jukka Aminoff från Riksförbundet Noaks Ark var på plats och intervjuar här professor Michael Ross från Minnesota universitet. Michael berättar om en nyligen genomförd studie i Tanzania, där homosexualitet är starkt stigmatiserande, och där vårdpersonal och deras gaypatienter intervjuades med överraskande resultat.

Forskarna fann att ett dåligt bemötande inte var kopplad till sexuell läggning som sådan utan till genderkonformitet, dvs. hur manlig eller kvinnlig personalen upplevde patientens beteende och mimik. Upptäckten kan ha betydelse till exempel för vilken typ av utbildningsinsatser som erbjuds till sjukvårdspersonal. Ross problematiserar LGBT-begreppet och föreslår Sexual Gender Minority (SGM) som ett alternativt begrepp. Michael Ross kommenterar den negativa utveckling som verkar ske i gayrättigheter bland annat i många länder i Afrika och berättar om hur de nätverk av gay men i Afrika som upptäckts i hans tidigare forskning kan användas för hälsobefrämjande information. Slutligen ger han sina synpunkter på de svenska landstingens notoriska ovilja att sätta i gång med HPV-vaccinering av pojkar.

Lyssna här.

Ward van Bilsen, Amsterdams universitet, om studie av hur det är att leva med hiv, från AIDS Impact

29-31 juli 2019 anordnades internationella AIDS Impact-konferensen i London. Konferensen bevakar hiv ur både ett biomedicinskt ett psykosocialt perspektiv och anordnades för 14 gången.
Jukka Aminoff från Riksförbundet Noaks Ark var på plats och intervjuar här Ward van Bilsen, som är doktorand vid Amsterdams universitet och involverad i en berömd studie, Amsterdam Cohort Study, som följt hivepidemins verkningar bland män som har sex med män (MSM) i Amsterdam sedan 1984.

van Bilsen berättar om de fysiska, mentala och sociala utmaningar som på kort och lång sikt påverkar välbefinnandet hos män som diagnostiserats med hiv. Hur är det att leva med hiv nu när det finns bra mediciner mot hiv?
Efter en initial chockfas med känslor av ilska, skuld, skam, kampen att acceptera hivpositivitet som en ny aspekt av ens identitet, osäkerhet om framtiden och en medikaliserig av vardagen med den dagliga medicineringen är alla utmaningar som männen upplevde strax efter att diagnosen ställts, men som de flesta lärde sig att leva med. Det sociala stigma som hiv innebär och komplikationer i samband med sexuella möten har dock förblivit bestående utmaningar för männen.

van Bilsen kommenterar också hur preexpositionsprofylax (PrEP), dvs. intag av hivmediciner för att inte riskera att bli smittad vid sex, har påverkat attityder till hiv. Han lyfter fram vikten av att skilja mellan negativa attityder hos omgivningen och rädslan för negativa attityder hos den som har hiv. Männen som hade pratat om sin hivstatus med familj och vänner mådde bättre än de som inte hade gjort det.

Lyssna här.

Eva Carlsson-Lallo föreläser: Sexuellt välbefinnande hos kvinnor som lever med hiv

Lyssna när Ewa Carlsson-Lalloo presenterar sin forskning kring sexualitet och sexuellt välbefinnande hos kvinnor som lever med hiv. (Sexuality in women living with HIV) Finns i 2 delar.
Föreläsningen arrangerades av Noaks Ark Stockholm 14 juni 2019.

Lyssna här på del 1.

Lyssna här på del 2.