Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Filmer

Noaks Ark på Youtube

Du hittar vår egen Yotube-kanal här.

Vi borde veta bättre- fyra filmer om hiv

Många som lever med hiv avstår att berätta om sin sjukdom på grund av rädsla för omgivningens reaktioner. I dessa filmer berättar fyra personer med inblick i ämnet om vanliga reaktioner och reder ut vad som är sant och inte om hiv. Filmerna är framtagna av Landstinget i Östergötland tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Adlongruppen.

Farhad Khaghani är kognitiv beteendeterapeut och verksamhetsansvarig på Noaks ark i Småland & Halland. Här berättar han bland annat om vad olika kulturella bakgrunder kan få för betydelse när det handlar om hiv.

Björn Malmquist var tidigare kognitiv psykoterapeut på Noaks Ark Stockholm. Här berättar han om hur människor kan reagera när de får reda på att de har hiv och hur man kan hantera känslorna.

Anna-Mia Ekström är infektionsläkare och hivforskare vid Karolinska Institutet. Här berättar hon
hur hiv förs vidare och inte förs vidare. Hur angriper viruset kroppen? Hur fungerar behandlingen? Vilka är vanliga missuppfattningarr kring hiv och människor som har hiv?


Artisten Andreas Lundstedt berättar om hur han reagerade när han fick veta att han hade hiv och om sin oro över för hur omgivningen skulle reagera. Han möter felaktiga föreställningar och tycker att folk måste lära sig mer om sjukdomen.

 

Att lämna rädslan

Följ med Caroline Odera tillbaka till hennes hemby i Kenya. Hon har tänkt att hon ska berätta för människorna i byn att hon själv är hivpositiv, med avsikt starta en diskussion om det tabubelagda ämnet hiv. Men när hon kommer dit möter hon ett motstånd mot sin öppenhet. Filmen ger en nyanserad och insiktsfull bild av rädslan för att bli ensam som många hivpositiva vittnar om.