Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Förkortningar & ord

ABC –“Abstinence, be faithful, use a condom”
AIDS –Acquired Immunodeficiency Syndrome /förvärvat immunbrist syndrom
ART –Antiretroviral therapy
ARV –Antiretroviral Treatment
CCM –Country Coordination Mechanism
CD4 –en ytstruktur som finns på vissa celler i kroppen och till vilken hiv fäster för att ta sig in i cellen
DOT –Directly Observed Treatment
EPIDEMI -smittsam sjukdom som drabbar befolkningen i ett land eller område
ENDEMI -smittsam sjukdom som finns ständigt närvarande i en befolkning
FEMIDOM – en kondom för kvinnor. Femidom liknar en traditionell kondom men är mycket större. Vid öppningen finns en bredare kant och en ring som placeras runt slidmynningens utsida. Ringen förhindrar att kondomen glider in i slidan. I botten på kondomen finns en mindre ring som underlättar isättning och som håller kondomen på plats inne i slidan. Femidom ger kvinnan kontroll över sin kropp eftersom den placeras i kvinnan och inte på mannen.
GDP –Gross domestic product
GONGO –Government Owned Non Government Organisation
GRID – Gay Related ImmunoDeficiency (första namnet som användes på hiv/aids)
HAART –Highly Active Anti-Retroviral Treatment (kombinationsbehandling mot hiv)
HIV –Humant Immunbrist Virus (1986, innan dess användes följande ord: LAV,HTLV III, ARV)
HBC –Home Based Care
HBTQ – Homosexuella, Bisexuella, Trans- och Queerpersoner
HR –Human Rights
IDU –Intravenous Drug User
IMF –International Monetary Fund
INCIDENS – Andelen av en befolkning eller population som insjuknar eller smittas under en given tidsrymd, i regel ett år
INGO –International Non-governmental Organisation
IVM –Intravenöst missbruk
KSK –Kvinnor som har sex med kvinnor
KSM –Kvinnor som har sex med män
MDGs –Millenium Development Goals
MoH –Ministry of Health
MSF –Medicins Sans Frontières (Läkare utan gränser)
MSK –Män som har sex med kvinnor
MSM –Män som har sex med män
NGO –Non-Governmental Organisation
NIS –Newly Independent States
NPT – Nya preventionsteknologier är ett samlingsnamn för nya hivpreventiva metoder, bland annat hivvaccin och mikrobicider. NPT är ett komplement till befintliga preventionsmetoder som information och utbildning om hiv, säkrare sex, kondomdistribution, rena sprutor, frivillig testning, rådgivning, stöd, vård och behandling av hiv och andra STI.
PANDEMI -En epidemi som drabbar flera och får spridning över stora delar av världen
PeP – Post-ExpositionsProfylax
PEPFAR –President Bush´s Emergency Plan for AIDS Relief
PLWHA –People Living With HIV/AIDS
PMTCT –Prevention of Mother to Child Transmissions
PrEP – Pre-ExpositionsProfylax, det vill säga förebyggande behandling.
RETROVIRUS –hiv hör till en virusfamilj som kallas för retrovirus
SARS –Severe acute respiratory syndrome
SIDA –Swedish International Development Cooperation Agency
STD –Sexually transmitted disease
STI –Sexually transmitted infections (sexuellt överförbara infektioner)
TA –Technical Assistance
TAC –Treatment, Action, Campaign
TB –Tuberculosis (TBC)
TRIP –Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
UCC –UNAIDS Country Coordinator
UN –United Nations (FN)
UNAIDS –Joint United Nations programme on HIV/AIDS
UNGASS –United Nations Development Programme
UNDP –United Nations General Assembly Special Session
UNICEF –United Nations Children´s Fund
UNODC –United Nations Office on Drugs and Crime
USAID –United States Agency for International Development
VIREMI –Virusmängd i blodet
VCT –Voluntary Counselling and Testing
WAD –World Aids Day (Internationella aidsdagen, 1 december)
WHO –World Health Organisation
WTO –World Trade Organisation

Läs mer om hiv