Hälsofrämjande SRHR-insatser för asylsökande

Om projektet

Projektet finansieras av Länsstyrelsen Västra Götaland och består av hälsofrämjande SRHR-insatser (Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) för asylsökande boendes på asylboende. Inom projektet erbjuder vi asylsökande på asylboenden föreläsningar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt information om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner kopplat till svenska lagar och det svenska samhället. Föreläsningarna utgår från fem centrala ämnesområden:

  • Regler och normer
  • Anatomi och känslotillstånd
  • Språk och kommunikation
  • Hiv och sexuellt överförbara infektioner
  • Kondomkunskap

Vi arbetar ständigt utifrån tillgänglighet, därför har föreläsningarna och informationsträffarna ägt rum i lokalerna på Restad Gårds asylboende. Detta för att möjliggöra deltagandet i större utsträckning.

Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland - Hälsofrämjande SRHR insatser för asylsökande

Mål

  • genom kunskap öka välmåendet och den sexuella hälsan då ett mer medvetet beteende minskar smittspridningen av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner
  • genom kunskap öka förutsättningar att utan tvång, våld eller diskriminering kunna bestämma över sin egen kropp. 
  • genom kunskap förmedla rätten att bestämma över sin egen sexuella hälsa och reproduktion

Vidareutveckling

Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland ser ett fortsatt stort behov av att informera och arbeta kunskapshöjande gentemot nyanlända och asylsökande.Vi strävar efter att fortsätta vårt arbete för att kunna möta den efterfråga vi stött på från asylsökanden på plats. De har många frågor, funderingar och känslor rörande sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och vi vill finnas till för att besvara dessa.

Kommer du i kontakt med asylsökande och vill att vi besöker er verksamhet?
Hör av dig till: team@noaksark.org

Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan 10 och 12. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt