FAQ

Vanliga frågor kring hiv, aids, sex och personlig hälsa.

Hiv är ett virus som orsakar en kronisk infektion. I Sverige fungerar behandlingen så bra att den som har hiv kan leva lika länge som vem som helst. Behandlad hiv överförs inte vid sex. En obehandlad hivinfektion är på sikt livshotande, därför är det viktigt att testa sig så att behandling kan sättas in så tidigt som möjligt. Behandling som sätts in i ett sent skede av hivinfektionen kan orsaka allvarliga komplikationer.

Aids (förvärvat immunbristsyndrom) är samlingsnamnet för det tillstånd som uppstår när en obehandlad hivinfektion allvarligt har försvagat immunförsvaret. Olika infektioner och sjukdomar blir då livshotande. Hiv och aids är alltså inte samma sak. Tiden från smittotillfället till insjuknande i aids varierar från person till person. Man brukar säga, att det tar tio år i genomsnitt för en person med obehandlad hiv att utveckla aids. Under denna tid behöver man inte känna sig sjuk, men kan överföra hiv till andra om man inte står på behandling.

Förkortningen STI står för Sexually Transmitted Infection (sexuellt överförd infektion ). Hit hör exempelvis klamydia, syfilis, gonorré, kondylom och hiv.

Det enda sättet att veta om du har hiv eller inte är att ta ett hivtest. Det är viktigt att du testar dig, om du tror att du har utsatt dig för en hivrisk. Att tidigt ta reda på om du har hiv ger möjlighet till behandling, vilket kan göra dig smittfri vid sex. Att testa sig kan också vara ett sätt att bli av med oro, rädsla och ångest för att ha hiv, om det är så att du inte har hiv.

Behandlingen är så effektiv, att virusmängden sjunker till omätbara nivåer. Behandlad hiv överförs inte vid sex.

Risken att hiv överförs under graviditet eller förlossning är mycket låg om modern behandlas i god tid.

I dagsläget är det för tidigt att säga hur mycket smittrisken minskar om man delar injektionsverktyg.

Amning, blodtransfusion och organtransplantation anses alltjämt innebära en risk även om hiv behandlas.

Ett hivtest är ett blodprov som tas i armvecket eller genom ett stick i fingret. Ett prov som tas i armvecket skickas till ett laboratorium för analys och du får svaret efter cirka en vecka. Ett prov som tas i fingret, ett så kallat snabbsvarstest, analyseras direkt i testrummet och resultatet får du efter cirka 15 minuter. På Noaks Ark erbjuder vi test med snabbsvar. Det är gratis och du får vara anonym.

Snabbsvarstestet vi använder reagerar på antikroppar mot hiv som hos de allra flesta kan upptäckas mellan tre till sex veckor efter smittillfället. Helt säkert är resultatet först efter åtta veckor från risktillfället. (Sex veckor om provet tas i armvecket.)

Då görs ett test till för att utesluta att testet reagerat på något annat. Testet tas i armvecket och skickas till laboratorium. Vi hjälper dig boka tid på mottagning som kan utföra testet, i vissa fall kan vi också hjälpa till med transport dit.

Om testet visar att du har hiv är det viktigt att behandling sätts in så snabbt som möjligt. Obehandlad hiv är på sikt livshotande.

I Sverige fungerar hivbehandlingen så bra att den som har hiv kan leva lika länge som vem som helst. Behandlad hiv överförs inte vid sex.

Risken att överföra hiv till en annan människa är som störst de första månaderna efter att någon fått hiv, innan hivbehandling satts in. Då är virusmängden i blod och andra kroppsvätskor hög, samtidigt som den som fått hiv ännu inte vet om det .

Obehandlad hiv kan överföras på följande sätt:

– vid oskyddade anala och vaginala samlag med en person som har obehandlad hiv.

– vid oralsex (munsex) med en person som har obehandlad hiv.

– vid transfusion av hivsmittat blod.

– genom överföring av smittat blod då man delar sprutor.

– från en hivpositiv mor till barnet under graviditeten, vid förlossningen eller i samband med amning.

Behandlad hiv överförs inte vid sex. Det förekommer fortfarande en överdriven rädsla för hur hiv kan överföras. Denna rädsla bottnar oftast i okunskap. Du kan umgås med en person som har obehandlad hiv utan att vara rädd för att bli smittad.

-Obehandlad hiv överförs inte vid beröring, smekningar eller kyssar, inte heller genom föremål som husgeråd eller genom mat och dryck eller genom myggor och andra insekter.

-Du kan inte få hiv om du till exempel simmar i samma simbassäng med någon som har obehandlad hiv, använder samma toalett eller sitter på samma bänk i bastun.

Kondom skyddar mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner om den sitter på under hela samlaget, alltså när penis förs in i slidan, munnen eller ändtarmen.

Dela aldrig sprutor med någon.

Testa dig om du är osäker och våga ställ frågan om din partner testat sig.

Att använda kondom är det säkraste sättet att skydda sig mot obehandlad hiv och andra sexuellt överförbara infektioner.

Utan virus = utan risk

Behandlad hiv överförs inte vid sex.

Kampanjen U=U sprids över världen, inte minst i sociala medier, med fokus på att upplysa om det faktum att en person med välbehandlad hivinfektion inte kan överföra hiv till en partner vid oskyddat sex. Undetectable = Untransmittable där undetectable, på svenska omätbar, betyder att personen har en så välfungerande behandling att hivvirus inte kan mätas med rutinprover.

U=U är ett av de viktigaste budskapen på flera decennier. Det finns ingen risk att få hiv från en partner som lever med hiv och som har en välfungerande behandling. Det gäller oavsett hur du har sex.

Oro för att hivinfektion ska överföras kan skapa problem i relationer. Att personer som lever med hiv utsätts för stigmatisering, diskriminering eller väljs bort som sexpartner på grund av hivstatusen är oförsvarligt och har alltid varit det. Men U=U sätter en gång för alla stopp för detta. Behandlad hiv överförs inte vid oskyddat sex.

Kondom fortsätter att vara ett bra skydd mot olika könssjukdomar, såsom klamydia, gonorré och syfilis. Men kondomen tillför inget ytterligare skydd för hiv mellan någon som har en välbehandlad hiv och någon som inte har hiv.

PrEP (Pre-Expositionsprofylax)

Ett läkemedel i förebyggande syfte för att minska risken att få hiv. PrEP är en hivpreventiv åtgärd som innebär att hivnegativa personer tar ett läkemedel som minskar risken för att få hiv vid sexuella kontakter.

PrEP skyddar inte mot andra sexuellt överförbara infektioner eller mot graviditet. PrEP kan heller inte bota hiv.

Om man funderar på att börja med PrEP, är det mycket viktigt att först ta ett hivtest. Detta för att säkerställa att man inte redan är bärare av viruset. Tar man PrEP och bär på hiv utan att veta om det, finns en stor risk att viruset utvecklar resistens (motståndskraft). Detsamma gäller för hepatit B eftersom PrEP också är verksamt mot detta virus.

PrEP får aldrig ersätta hivtest.

PEP (post- expositionsprofylax) skiljer sig från PrEP och tas senast 24 timmar efter att en person blivit exponerad för hiv.

Safe sex (säker sex), handlar om att skydda dig själv och din partner från sexuellt överförbara infektioner. Säker sex kan också göra sexet bättre.

Vem som helst som har oralsex, analsex, vaginalt sex eller som delar sexuella vätskor med annan person är i risk att få en STI. Säker sex innebär därför att ta olika försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och din partner från STI:er när ni har sex.

Det finns olika sätt för hur man kan ha säkrare sex. Ett av de bästa sätten är att använda olika typer av skydd, såsom kondom, femidom (female condom) eller slicklapp varje gång man har vaginalt sex, analsex, oralsex eller gör något annat som innebär utbyte av vätskor. Förutom att skydda sig från olika STI:er ska man också skydda sig från oönskad graviditet. Här finns olika sätt att göra, se avsnitt om preventivmedel.

Kemsex är ett begrepp för användandet av substanser för att förbättra sexuella upplevelser. Kemsex inkluderar både rekreationsmöten, som sexfester och betalda upplevelser mellan sexarbetare och deras klienter.

Den unika kulturen av sexualiserad droganvändning har utvecklats av queermän, transpersoner och deras sexpartners. Kemsex är ett kulturellt fenomen – det är mer än bara droger och sex och det är unikt för homosexuella män.

Detta fenomen är ofta relaterat till hiv och andra sexuellt överförda infektioner. De personer som utövar kemsex är i större grad utsatta för olika infektioner och är samtidigt mer riskbenägna. Undersökningar visar att personer som utövar kemsex har en tendens att glömma skydda sig eller ta de mediciner som krävs, det finns också ett riskbeteende kring hur väl man skyddar sig och hur användandet av droger ser ut. Det finns risk för att få hiv, olika STI:er och att överdosera.

Det finns olika sätt att skydda sig mot oönskad graviditet. De olika sätten kallas för preventivmetoder eller preventivmedel. Kondom och femidom är de enda metoderna som också skyddar mot könssjukdomar, andra preventivmedel skyddar bara mot oönskad graviditet. Du och den eller de som du har sex med delar på ansvaret för att skydda er mot graviditet.

Det finns olika typer av preventivmedel, med och utan hormoner. De olika alternativen som finns är: p-piller, p-ring, p-plåster, mellanpiller och minipiller, p-stav, p-spruta, hormonspiral och kopparspiral.

Läs mer om de olika metoderna här och rådgör med gynekolog eller barnmorska om vad som passar dig bäst.

Gonorré är en infektion som kan överföras vid sex. Gonorré orsakas av bakterien Neisseria gonorrhoeae, även kallade gonokocker. Bakterien finns i urinrör och slida och ibland även i ändtarm och svalg.

Gonorré kan smitta vid oskyddade vaginala och anala samlag, vid oskyddat oralsex och kan ibland också överföras vid petting och rimming (om man slickar någons ändtarmsöppning). I sällsynta fall kan infektionen också överföras till ögat. En kvinna kan vid förlossning överföra infektionen till sitt barn som då kan drabbas av en svår ögoninflammation.

Kondom som används på rätt sätt, som är på under hela samlaget och inte går sönder eller glider av, reducerar avsevärt risken för smitta.

Symptom vid gonorré För män märks det första symtomet vanligen som sveda när man kissar. Oftast kommer också en flytning från urinröret som märks i urinrörsmynningen eller i underkläderna. I början är denna flytning sparsam, slemaktig och tunn men blir fort tjock, kladdig, gulvit och riklig. För kvinnor kan besvären påminna om en vanlig urinvägsinfektion, det vill säga att det svider eller kliar när man kissar eller att det känns som att man ofta är kissnödig. Det kan också komma en illaluktande flytning från slidan. Om infektionen finns i ändtarmen kan symtomen hos både män och kvinnor variera från lätt klåda till svår smärta. Infektion i svalget kan hos båda könen vara helt symtomfri men kan även påminna om halsfluss.

Herpes är ett virus som oftast visar sig som blåsor runt könet eller munnen. Om du har fått herpes en gång finns viruset kvar i kroppen hela livet, men det ger inte symtom hela tiden.

Hur smittar herpes? Herpesvirus finns framför allt i saliv och den vätska som finns i de blåsor som bildas.  Herpesvirus överförs via direkt kontakt, slemhinna mot slemhinna, mun mot mun eller mun till slemhinna. Man kan därför få munherpes till exempel via kyssar och oskyddad oralsex. Genital herpes smittar via oskyddade vaginala och anala samlag och vid oskyddat oralsex och rimming (om man slickar någons ändtarmsöppning)

När virus kommit in i kroppen förökar det sig och sprids via nervtrådar upp till nervknutor vid korsryggraden eller kinden. Där kommer virus att finnas kvar för resten av livet i form av en latent eller ”vilande” infektion.

Hur skyddar man sig mot herpes? Kondom reducerar avsevärt risk för smitta under förutsättning att den är hel och sitter på under hela samlaget. En god personlig hygien minskar också risken för smittspridning. Om man har symptom bör man inte dela bestick, mat eller läppsalvor med andra.

Vilka symtom kan man få? De flesta som smittas av herpes får i början inga symtom alls. Detta gäller både munherpes och genital herpes. De första tecknen brukar vara stickningar, sveda och klåda i huden. Efter ungefär ett dygn kommer blåsor som efter någon dag brister och ett vätskande sår uppstår. Dessa sår kan vara mycket smärtsamma. Man kan få hög feber, huvudvärk och ömmande, svullna lymfkörtlar i ljumskarna. Utan behandling kan det ta flera veckor innan man är helt återställd och såren läkta.

Klamydia är den vanligaste rapporterade sexuellt överförbara infektionen i Sverige. Många vet inte om att de fått sjukdomen eftersom den inte alltid ger symptom. Den är också en av de allvarligare eftersom den obehandlad bland annat kan leda till sterilitet.

Vad orsakar sjukdomen klamydia? Sjukdomen orsakas av en bakterie, Chlamydia trachomatis. Bakterien finns framför allt i urinröret och hos kvinnor även i slidan. Den kan ibland finnas i ändtarmen och i sällsynta fall även i svalget.

Hur smittar klamydia? Klamydia kan smitta vid oskyddade vaginala och anala samlag, vid oskyddad oralsex och kan ibland också överföras vid petting och rimming (om man slickar någons ändtarmsöppning).

Viktigt att testa sig Obehandlad kan klamydia ge allvarliga komplikationer, framförallt för kvinnor (se nedan). Därför är det viktigt att du testar dig om du misstänker klamydia. Har du en partner bör han eller hon också testa sig.

Hur skyddar man sig mot klamydia? Kondom reducerar avsevärt risk för smitta under förutsättning att den är hel och sitter på under hela samlaget.

Vilka symtom kan man få av klamydia? Mer än hälften av alla som smittas av klamydia får inga symtom alls. De som får symtom får vanligtvis dessa efter en till två veckor. Det vanligaste besväret är att det svider eller kliar när man kissar.  Andra symtom hos kvinnor kan vara mellanblödningar och flytningar, ont i nedre delen av magen och smärtupplevelser vid samlag. Män kan ibland få flytningar från urinröret och svullnad och värk i pungen.

Kondylom, eller könsvårtor, orsakas av ett virus som tillhör gruppen humant papillomvirus, HPV. Mer än 100 olika typer av humant papillomvirus finns beskrivna. Cirka 40 av dessa är så kallade genitala humana papillomvirus och söker sig till slemhinnor i framför allt underlivet. Några av de HPV-typer som finns kan orsaka kondylom medan andra HPV-typer är upphovet till livmoderhalscancer.

Hur smittar viruset? Papillomvirus smittar via direkt kontakt. Oskyddade samlag är den vanligaste smittvägen för kondylom. Såvitt man vet är man bara smittsam då det finns vårtor.

Hur skyddar man sig mot kondylom? Kondom minskar risken för smitta under förutsättning att den är hel och sitter på under hela samlaget. Men eftersom kondomen inte täcker alla virusinfekterade könsdelar kan man smittas ändå.

Numera finns ett vaccin som skyddar både mot de vanligaste HPV-typer som kan orsaka kondylom och de vanligaste HPV-typer som kan orsaka livmoderhalscancer. Vaccinet bör ges innan sexdebuten för maximal effekt och rekommenderas främst idag till unga flickor.

Vilka symtom kan man få? Kondylom ger i allmänhet inga symtom förutom att vårtorna känns eller syns. Utseendet på vårtorna kan variera. Ibland är de hudfärgade, små och flikiga, ibland kan de vara platta och då svåra att se utan en speciell undersökning. Inkubationstiden är ofta flera månader, men ibland kan det dröja ett år eller längre innan vårtor uppstår.

Hos mannen sitter vårtorna normalt på förhuden, ollonet, penisskaftet, i urinrörsmynningen eller i ändtarmsområdet. Hos kvinnor ses vårtorna på blygdläpparna, i urinrörsmynningen, i slidöppningen, på livmodertappen eller runt ändtarmsöppningen. Oavsett var vårtorna sitter så finns viruset sannolikt överallt i könsorganens slemhinnor och även i ändtarmen.

Lymfogranuloma venereum – LGV – orsakas av en variant av Chlamydia trachomatis , det vill säga samma bakterie som ger upphov till klamydiainfektion. Denna variant av klamydiabakterien är mera aggressiv än den vanliga och är mer svårbehandlad.

Hur smittar LGV? LGV smittar vid oskyddade vaginala och anala samlag, vid oralsex och ibland vid petting och rimming (om man slickar någons ändtarmsöppning).

Hur skyddar man sig mot LGV? Kondom som används på rätt sätt, som är på under hela samlaget och inte går sönder eller glider av, reducerar avsevärt risken för smitta.

Vilka symtom kan man få? Inkubationstiden kan vara lång, ofta upp till någon månad. Sjukdomen börjar med att det uppstår ytliga små sår på könsorganets eller ändtarmens slemhinna. Dessa sår är smärtfria och noteras oftast inte. Så småningom börjar närliggande lymfkörtlar att svullna. Denna svullnad kan bli mycket kraftig och är oftast mycket smärtsam.

Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan 10 och 12. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt