I din yrkesroll

Utbildningar om hiv för olika yrkesgrupper

Du som vill veta mer om hiv är alltid välkommen att kontakta oss. Kanske behöver du utöka de kunskaper som krävs i din yrkesroll eller fräscha upp kunskaper som fallit i glömska. Noaks Ark samarbetar ofta med personal inom vård, skola, kriminalvården, socialtjänsten, Migrationsverket m.fl. Vi har lång erfarenhet av speciellt anpassade utbildningar för olika yrkesgrupper. Skräddarsy en kurs – kontakta oss så kan vi tillsammans sätta ihop en utbildning som passar just dig och din arbetsplats.

  • hiv-utbildningar för dig som jobbar inom vården
  • hiv-utbildningar för handläggare inom sociala sektorn, kriminalvården, Migrationsverket m.fl.
  • utbildningar för dig som jobbar med ungdomar
Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland - I din yrkesroll

För vårdpersonal

Det ligger ett stort ansvar hos vårdpersonalen att på rätt sätt ta emot och behandla personer som lever med hiv. Oavsett om det är vid diagnostillfället eller vid uppföljningsbesök. Läkares och sjuksköterskors förhållningssätt, attityder och värderingar kan skapa ett lidande för personen om man ger ett intryck av kränkning och diskriminering vid bemötandet. Detta kan i sin tur försämra vårdkvaliteten och upplevelsen för personen som lever med hiv. Genom ett professionellt bemötande kan hälso- och sjukvården förbättra situationen för personer som lever med hiv och sänka tröskeln för att testa sig för hiv. 

Studier visar på att personer som lever med hiv upplever dåligt bemötande, inte bara från närstående och samhället, utan också från hälso- och sjukvårdspersonal. Därför är det viktigt för yrkesverksamma inom denna sektorn att ha gedigen kunskap om hiv. Du som jobbar inom vården kan i ditt arbete komma i kontakt med hiv. Kanske har du frågor kring vilken risk du utsätts för som personal eller har funderingar kring mötet med den som är hivpositiv? 

Äldreomsorgen står idag inför den första generationen som åldras med hiv och måste därför anpassas och utvecklas. Kunskapen kring behandlingen uppdateras och är inte alls som den var för 20-30 år sedan samtidigt som hiv bland äldre behöver uppmärksammas. 

Detta innebär att personer som jobbar inom äldreomsorgen måste vara medvetna och ha kunskap om hur man ska hantera personer som lever med hiv. Vid hanteringen av personer med demens och hiv är det ännu viktigare att vara medveten om hur viktig hivmedicinen är och att den måste tas dagligen, utan uppehåll. 

Vi erbjuder och anordnar flera specialutbildningar för vårdpersonal. Vi skräddarsyr även kurser om ni har önskemål om utbildning eller fördjupning inom något särskilt område. Många frågor kan du direkt få svar på vår hemsida eller genom att ringa oss 031 – 44 22 09. 

Vi har även informationsmaterial att erbjuda er verksamhet, hör av er till oss för att ta del av gratis materialet eller ladda ner det här:

För dig som arbetar med ungdomar

Sex- och samlevnadsundervisningen prioriteras högt av elever och är en obligatorisk del av undervisningen. Att lära sig mer om sin kropp och sin sexualitet är viktigt för unga som håller på att bli vuxna. Du som lärare kan ge dina elever livsviktiga kunskaper så att de kan skydda sig mot sexuellt överförbara infektioner. Detta moment i undervisningen är både viktigt men också svårt. Hur når man fram till eleverna med rätt kunskap utan att lägga sina egna värderingar i det eller hur besvarar man de frågor som dyker upp på bästa sätt?

Noaks Ark erbjuder lärare och andra yrkesgrupper som arbetar med unga, fortbildning om sex och samlevnadsundervisning och om att prata om hiv med unga. Vi hoppas kunna inspirera till större engagemang och nya infallsvinklar. På kursen får du mer fakta inom området och förslag på metoder och övningar. Vi hoppas kunna ge dig nya idéer och större säkerhet inför arbetet med sex- och samlevnad med dina elever.

För dig som arbetar med nyanlända

Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland har mycket erfarenhet av att jobba tillsammans med olika myndigheter. Hur man bemöter personer som lever med hiv eller personer som befinner sig i en riskgrupp, dvs kommer från riskländer, kan ibland vara svårt. En särskilt angelägen grupp är nyanlända och migranter och hur man bemöter och informerar om just hiv och STI. Språksvårigheter och kulturella krockar kan försvåra bemötandet med denna grupp. Vi ser därför att det finns ett stort behov av att utbilda och ge information om hur man kan arbeta med hiv och STI frågor inom myndigheter och andra verksamheter som kommer i kontakt med nyanlända. 

Vi besitter specialkompetens vad gäller nyanlända, dels på grund av den dagliga kontakten vi har med målgruppen och dels på grund av den multikulturella bakgrund vår personal har. Med vår erfarenhet, specialkompetens och vår förståelse för andra kulturer kan vi utbilda personal på asylboenden, myndigheter som Migrationsverket och andra verksamheter som kommer i kontakt med nyanlända. Vi anpassar material, information och utbildningar utifrån målgrupp och jobbar med enkel svenska.  

Vi erbjuder och anordnar flera specialutbildningar för myndigheter och aktörer som arbetar med nyanlända. Vi skräddarsyr även kurser om ni har önskemål om utbildning eller fördjupning inom något särskilt område. Många frågor kan du direkt få svar på vår hemsida eller genom att ringa oss 031 – 44 22 09. 

Vi har även informationsmaterial att erbjuda er verksamhet, hör av er till oss för att ta del av gratis materialet eller ladda ner det här.

Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan via telefon och chat mellan kl. 10:00 och 12:00. Vi har även vår chatt öppen helgfria onsdagar kl. 12:00-13:00. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt