07 feb 2022

Att leva med hiv idag

Digital lunchföreläsning

Att leva med hiv idag
Digital lunchföreläsning

Tisdag 15 juni, kl. 12.00-13.00
Via Zoom-länk. 

Hur är det att leva med hiv idag? Vilka möjligheter finns? Vilka utmaningar kvarstår? Utifrån det aktuella kunskapsläget, rapporter och forskning, om hiv i Sverige presenterar Desireé Ljungcrantz, från enheten för sexuell hälsa och hivprevention vid Folkhälsomyndigheten, aspekter av dessa frågor.

Desireé Ljungcrantz förmedlar också erfarenheter av att leva med hiv i Sverige både utifrån berättelser, i form av självbiografier, egna erfarenheter och avhandlingen Skrubbsår: berättelser om hur hiv föreställs och erfars i samtida Sverige.

Efter presentationen sker ett samtal som leds av Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland.

Anmäld dig här. 


Läs fler nyheter

Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om hiv

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan via telefon och chat mellan kl. 10:00 och 12:00. Vi har även vår chatt öppen helgfria onsdagar kl. 12:00-13:00. Allmänna frågor om hiv kan också ställas till direkt@noaksark.org.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt