Kansli

Verksamhetsansvarig

Saga Khaghani
Saga.khaghani(at)noaksark.org
Tel +46 (0) 70 432 82 73

Ordförande

Tristan Troby

Vice ordförande

Malin Stenström

Sekreterare

Sara Varghaei

Ekonom

Zlatko Kurtagic

Ledamot

Mikael Lundmark

För att komma i kontakt med styrelsen skickar du mail till deras respektive mailadress enligt följande: förnamn.efternamn@noaksark.org