Kansli och styrelse

Verksamhetsansvarig

Saga Khaghani
saga.khaghani(at)noaksark.org
Tel +46 (0) 70 432 82 73

Ordförande

Tristan Troby

Vice ordförande

Mikael Lundmark

Sekreterare

Sara Varghaei

Ekonom

Zlatko Kurtagic

Ledamot

Marie Hagberg

Ledamot

Devan Hakeem

Ledamot

Alice Vernersson

Verksamhetsrevisor

Eduardo Diaz

För att komma i kontakt med styrelsen skickar du mail till deras respektive mailadress enligt följande: förnamn.efternamn@noaksark.org