Medlem

Alla är välkomna i Föreningen Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland!

I över tre decennier har vi samlat kunskap och erfarenhet under ett och samma tak och varit engagerade såväl lokalt som globalt. Ända sedan starten 1986 har Noaks Ark jobbat för att öka välbefinnandet och livskvalitén hos personer som lever hiv samt jobbat med att förebygga spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Idag bidrar vi till ökad kunskap och medvetenhet kring frågor som rör hiv och andra sexuellt överförbara infektioner men också sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, sexualitet och relationer.

Bli medlem redan idag för att stödja vår verksamhet!

Därför ska du bli medlem:

  • För att stödja vårt arbete i att sprida kunskap och på så vis minska spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner
  • För att stödja vårt arbete i att motverka diskriminering, stigma och utanförskap
  • För att ju fler vi är desto mer kan vi göra tillsammans

Detta ingår i ditt medlemskap:

  • Möjligheter till engagemang, aktiviteter och uppdrag
  • Möjlighet att ingå i Noaks Arks nätverk för sexualpolitiska frågor
  • Möjlighet att ta del av vårt nyhetsbrev med ständiga uppdateringar om behandlingsmetoder, läkemedel och forskningsrön, men också information om föreningens arbete, aktuella föreläsningar, kurser och aktiviteter.

Så här blir du medlem

Föreningen Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland är en medlemsförening.

Vill du bli medlem så skickar du ett mejl till
medlem@noaksark.org med information om:
namn, telefonnummer och adress.

Medlemsavgiften är 25 kr/kalenderår.
Medlemsavgiften och/eller eventuella gåvor sätts in enligt följande:
Bankgironummer: 121-7694
Swish: 123 280 1272

Vid betalning ska du ange ditt namn i meddelanderutan så vi kan härleda betalningen till dig. Vid gåva eller bidrag anger du ”gåva” i meddelanderutan.