Nyhetsbrev

Januaribrevet 2021

Nytt år med ljus i sikte

Många av oss möts i dagarna av ett vinterlandskap just när julen har passerat.

Vi på Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland hälsar er alla välkomna till en ny termin som vi hoppas kan bringa ljus. Ett ljus, inte bara i form av snö och längre dagar, utan också i form av ett vaccin som förhoppningsvis kan få oss att så småningom återgå till vardagen.

Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland har börjat året med verksamhetsplanering och ser nu fram emot att få arbeta med mer kraft och engagemang kring våra expertisfrågor inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter med särskilt fokus på hiv.

Välkomma till 2021!


Vår verksamhet under 2021

Stöd och rådgivning

Som vanligt har vi fokus på att erbjuda stöd och rådgivning till den som behöver det. Genom telefonsamtal och mejl når du oss enkelt för att få svar på dina frågor.

Vi ger stöd och råd vid tillfällen där man kan vara orolig för hiv, lever med hiv, har en anhörig med hiv, söker information för mötet med hivpositiva i arbetet eller till exempel då man vill skriva om ämnet. Vi kan också prata om annat, så som sex, relationer, sexuell identitet och mycket mer!


Kampanjer och tematiska föredrag

Okunskap om hiv bidrar till stigmatisering, sprider fördomar och gör att många fortfarande har en överdriven rädsla för hiv. Som del av vår ordinarie verksamhet arbetar  vi vidare med att skapa engagemang kring frågor som rör hiv, HBTQ samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Genom våra kampanjer och tematiska föredrag arbetar vi för att öka båda kunskap och medvetenhet kring våra hjärtefrågor.

Följ  oss på hemsida och sociala medieplattformar för att hålla dig uppdaterad om nästa evenemang!

Facebook: https://www.facebook.com/noaksarkgvg

Instagram: https://www.instagram.com/noaksarkgvg/

Hemsida: https://www.noaksark.org


Projekt med fokus unga tjejer

Projektet GIRL UP fortsätter för andra året i rad med fokus på främjande och förebyggande insatser för att öka medvetenhet och kunskap för specifikt nyanlända unga tjejer kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, hiv och andra sexuellt överförbara infektioner för att främja en lustfylld trygg och säker sexualitet. Genom projektet arbetar vi också preventivt kring sexuellt riskbeteende och våld i nära relationer.

Trots att det förekommer skillnader i sociokulturella och socioekonomiska förhållanden hos unga tjejer som kommer till Sverige, så står det klart att en övervägande del har begränsade eller obefintliga kunskaper om anatomi, sexualitet, hiv och andra STI-infektioner, säker sex och reproduktiv hälsa och rättigheter. Tjejer är i större utsträckning också mer begränsade än killar vad gäller rätten att bestämma över sina egna kroppar och tillgång till kunskap och information.

Under projektets gång har vi utbildat 10 fantastiska informatörer som möter tjejgrupper utifrån deras behov och förutsättningar.

Har du en tjejgrupp i åtanke? Då har du nu möjlighet att boka in våra informatörer!
För mer info, hör av er till: team@noaksark.org eller ring: 031-44 22 09.


Utbildningar med fokus på asylsökande

Projektet ”Hälsofrämjande insatser för unga vuxna på asylboende” Restad Gård i Vänersborg har förlängts även för detta året. Vi fortsätter att utbilda ungdomar på asylboendet inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt hiv och andra sexuellt överförbara infektioner kopplat till den svenska lagen och det svenska samhället med dess normer och jämställdhetstänk.

Målgruppen är asylsökande unga och unga vuxna tjejer och killar på asylboende. Det är särskilt viktigt att nå ut med informationen till nyanlända tidigt och se till att deras kontakt och kommunikation blir rätt med bland annat hälso- och sjukvården då vi vet att det inom migrantgruppen finns en stor andel nyupptäcka hiv-fall.

Möter du unga asylsökande och är intresserad av ett besök från oss?
Hör av er till: team@noaksark.org eller ring: 031-44 22 09

Tack för att du är med oss genom året! 

Decemberbrevet 2020

En annorlunda jul, men samma magi (som IKEA-reklamen lovar oss)

Genom nyhetsbrevet har ni under året kunnat följa vår verksamhet med både sociala och digitala aktiviteter, förebyggande föreläsningar och kunskapshöjande kampanjer.

Medan vi lyckats bedriva verksamhet inom rekommenderade riktlinjer till följd av covid-19 har det också varit ett av de mest intensiva och utmanande åren. Samtidigt har det på många sätt också varit ett imponerande verksamhetsår med mycket frivilligengagemang, flexibilitet och ihärdighet.

Från 23 december fram till 11 januari tar kontoret julledigt.

Kansliet på Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland vill tacka för året som varit och  lämna över ordet till vår styrelseordförande Tristan Troby:

Ordförande har ordet

Detta omvälvande år 2020 är på väg att gå mot sitt slut. Vi står mitt i en av de värsta prövningar vårt samhälle ställts inför. Det är lätt att i tanken och känslan föras tillbaka till den tid på 80-talet då hiv och aids gjorde entré, åtminstone för mig som arbetat med hiv-prevention i nu över 30 år. När Covid-19 började spridas har vi också på olika sätt (berättelser, kontakter, forskningar) kunnat ta del av hur personer som lever med hiv kastats tillbaka i den ångest och rädsla som de upplevde då de fick sitt hiv-besked. Även om risken för den med hiv att drabbas av Covid-19 vare sig är större eller mindre finns den otäcka känslan där.

Vår förening, Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland, har blivit tvungen att anpassa mycket av verksamheten till denna nya pandemi. Det som blev något tillfälligt tenderar att bli det nya normala? Trots det har omställningen hittills gått bra och kommer att fortsätta alltjämt under nästa år.

Pandemin har bidragit till vissa utmaningar, till exempel gällande vårt uppsökande arbete med att nå personer med utländsk bakgrund, en målgrupp som är sårbar både utifrån ett omvärldspolitiskt såväl som socioekonomiskt perspektiv. Samtidigt har pandemin också bidragit till flera utvecklingsmöjligheter för vår verksamhet. Under början av nästa år avser vi exempelvis att lansera en ny hemsida för att där lättare kunna dela med oss av det vi gör och kan erbjuda. Vi har också påbörjat insamlingen till en digital kunskapshubb, där du och andra intresserade kan få fakta och information om det mesta kring hiv, STI och SRHR-frågor. Visste du till exempel att en person med välbehandlad hiv inte kan föra viruset vidare?

Jag vill från styrelsens sida tacka alla de personer och verksamheter som vår verksamhetsansvariga Saga Khaghani haft kontakt och arbetat tillsammans med under året.

Tack också till dig som följer vårt arbete på distans!

Nu går vi mot en tids vila och stillhet och jag vill önska dig en riktigt God Jul & Gott Nytt År 2021.

 

Tristan Troby

Ordförande

Novemberbrevet 2020

Novembermörkret byts ut till alla världens ljus 1 december

Novemberbrevet når er idag, den 1 december.

November markerar den månad där vi arbetar hårt med förberedelser inför Världsaidsdagen. I detta nyhetsbrev får ni veta mer kring det arbete vi gjort för att uppmärksamma denna dag!

Vår verksamhet och aktiviteter är igång inom ramen för rekommenderade riktlinjer. Har ni några önskemål eller frågor om verksamheten och kommande aktiviteter, så tveka inte att höra av er!


Världsaidsdagen 2020 

Noaks Ark arbetar året om, varje dag, med att öka kunskapen om hiv i syfte att minska stigma och diskriminering för personer som lever med hiv och deras närstående. Det har Noaks Ark gjort sedan den första World Aids Day år 1988, då vi tillsammans med vänner, volontärer, personal och andra organisationer har samlats i gemensamma manifestationer.

På Världsaidsdagen uppmärksammas frågan brett och globalt, världen över.

1 december är ett tillfälle för oss att tänka tillbaka och minnas alla dem som mist sina liv i aids, men också en tid för oss att reflektera kring de många framsteg som gjorts inom forskning. En dag att uppmärksamma de framgångar som en välinställd hivbehandling innebär, nämligen att det inte längre finns någon risk för överföring av hiv.

Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland har genom World Aids Day-nätverket (WAD) i Göteborg varit med och tagit fram flera evenemang i arbetet med att höja kunskapen och medvetenheten kring hivrelaterade frågor som fortfarande är oerhört aktuella.


Genom WAD-nätverket har vi uppmärksammat Världsaidsdagen på olika sätt:

Hivplus
Digitala kampanjer som vi driver genom World Aids Day-nätverket i Västra Götaland. www.hivplus.nu
————————
Samtalet där Anders Tegnell, aktivister och yrkesverksamma pratar om likheter och skillnader mellan hiv och covid-19 ligger uppe att se och lyssna på i efterhand på vår facebooksida:
Ett samtal om hiv och covid-19
————————
Föreläsning om hivhistoria med Lena Lennerhed, professor i idéhistoria, om sitt och Jens Rydströms forskningsprojekt När staten inte räcker till: Aids och det civila samhället i Sverige 1982–2000:

Den digitala föreläsningen tar upp hur de ideella organisationerna reagerade inför den nya skrämmande sjukdomen. I projektet har forskarna tittat på hur de etablerade föreningarna, som RFSL, RFSU, och föreningen för blödarsjuka lade om sin verksamhet och vad de nya föreningarna, som Noaks Ark, Convictus, Posithiva Gruppen och Positiva Gruppen Väst gjorde. Hur kunde de ideella föreningarna träda in för att stödja och hjälpa dem som drabbades? Och vilka konfliktytor fanns med staten och föreningarna sinsemellan?

Studien är inte klar än, men hoppas vara klar att ges ut som bok om cirka ett år.


Mer om hiv! Klicka på bilderna nedan för mer information 👇

 

Nytt statistikblad!

Riksförbundet Noaks Ark har tagit fram aktuella siffror om hiv i världen och i Sverige.

 

 

 


Så påverkar covid-19 hivarbetet

I ett specialproducerat avsnitt av Noaks Ark-podden får vi höra Daniel Suarez, verksamhetschef Posithiva Gruppen och Eliot Wieslander, generalsekreterare Läkare i Världen berättar mer.

 


”Covid-19 hotar hivarbetet”

I Sverige ser vi tydligt hur regionerna har omfördelat sjukvårdens resurser så att hivvården försämrats, skriver flera debattörer på Världsaidsdagen den 1 december.

 

 

 


Sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige

Idag, den 1 december, publicerade Folkhälsomyndigheten den färska rapporten ”Sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige”.

Rapporten är baserad på den första större enkätstudien bland unga och unga vuxna som lever med hiv i Sverige. Syftet är att ge aktuell kunskap om gruppens hälsoläge, kunskap, attityder och beteende avseende sexuell och reproduktiv hälsa.

Studien genomfördes under perioden februari–september år 2018. Vid studiens genomförande fanns det 475 unga med hiv i Sverige. Antalet respondenter uppgår till 173 personer, vilket motsvarar 36 procent av den totala populationen. Sammantaget medverkade 11 sjukhus som behandlade minst 10 patienter på sina barn- och/eller infektionskliniker.

Resultatet visar att hiv som en kronisk sjukdom ger en möjlighet till ett liv med god hälsa. Resultatet också att studiedeltagarna har specifika förutsättningar och behov när det gäller hälsa i relation till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter(SRHR). Några huvudsakliga slutsatser från studien är:

  • Inte ens hälften (39 procent) av unga med hiv är så öppna med sin hivstatus som de skulle vilja vara. Detta drabbar tjejer hårdare än killar.
  • En hög andel unga med hiv (30 procent) upplever diskriminering. Diskrimineringen har oftast multipla sårbarhetsaspekter, eftersom en hög andel i gruppen är hbtq-personer, utlandsfödda och lever med hiv.
  • En hög andel unga med hiv har varit utsatta för sex mot sin vilja (56 procent) och haft sex mot ersättning (13 procent).
  • Unga med hiv önskar mer kunskap om forskning och mediciner.
  • Unga med hiv önskar stöd i hur de ska kunna leva ett mer öppet liv.
  • Unga som lever med hiv önskar mer kunskap om sina rättigheter.

Utöver ovanstående punkter visar studien att allmänhetens kunskap om den effektiva behandlingen, och att välbehandlad hiv inte överförs vid sex, behöver öka för att det ska gå att skapa en högre grad av förståelse för vad det innebär att leva med hiv idag. Uppdaterad kunskap skulle sannolikt ge bättre förutsättningar för unga personer som lever med hiv, särskilt merparten som har välinställd behandling.

Läs publikationen i sin helhet här. 

Oktoberbrevet 2020

Mörkt ute, tomt inne men ljust i sinne

Ett försenat oktoberbrev kan vara ett resultat av den sista tidens återkommande turbulens. Med mörkare kvällar och de nyligen skärpta restriktionerna kring covid-19 är det dock viktigare än någonsin att samla kraft där det går.

Vi på Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland håller igång sinne och själ genom att promenera ute, vara kreativa inne och hålla avstånd för att skydda våra nära och kära. Glöm inte att skapa rörelse för kroppen varje dag, gärna genom att vara ute i naturen.

Vår verksamhet och aktiviteter är igång inom ramen för rekommenderade riktlinjer. Har ni några önskemål eller frågor om verksamheten och kommande aktiviteter, så tveka inte att höra av er!


Världsaidsdagen 2020 – Digitalt samtal om hiv och covid-19

Inför årets Världsaidsdagen anordnar World Aids Day-nätverket i Göteborg, som Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland är en del av, ett samtal den 30 november.

– Om olikheter och likheter kring de två pandemierna utifrån rädslor samt hur vi kan öka förståelsen och kunskapen kring hiv och covid-19

Vi har bjudit in Anders Tegnell , Statsepidemiolog som kommer inleda med sina kunskaper och reflektioner kring covid-19 och hiv.

Därefter kommer vi ha panelsamtal med representanter från Positiva Gruppen Väst , Kulturtolkarna, Angered och Smittskydd Västra Götaland som kommer samtala i ett panelsamtal utifrån Sverige och det lokala perspektivet kring covid-19 och hiv i dialog med publiken.

Du deltar digitalt via länk. Länk skickas ut i god tid till er innan samtalet.

Tid för digitalt insläpp: Kl. 17.45

Samtalet pågår mellan kl. 18.00-20.00


Kvinnor och hiv 2020

Fredagen den 16 oktober arrangerade Posithiva Gruppens Kunskapsnätverk för kvinnor som lever med hiv och KvinnoCirkeln Sverige onlinekonferensen Kvinnor och hiv 2020.

Konferensen bjöd på en blandning av forskning och erfarenheter från kvinnor som lever med hiv. Bland ämnena som diskuterades fanns forskning (och bristen på forskning) kring kvinnor och hiv, livskvalitet, menopaus samt skillnader och likheter mellan olika grupper och generationer av kvinnor med hiv. Bland talarna fanns en rad kvinnor som delade med sig av sina personliga erfarenheter av att leva med hiv men även forskare som Shema Tariq, hivläkare, UCL Centre for Clinical Research in Infection and Sexual Health i London, Åsa Mellgren, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Faustine Kyungu Nkulu Kalengayi, läkare, Umeå Universitet.

Missade du konferensen finns den nu på länk att se, här. 


Youmo och Rätt att veta!

MUCF har precis lanserat webbutbildningen Rätt att veta! En utbildning för dig som har viktiga samtal med unga som är nya i Sverige!

Många unga som är nya i Sverige saknar kunskap om var de ska få tag på information om hälsa, sex, jämställdhet och relationer men också om vilka rättigheter och skyldigheter vi har i Sverige.

Med utgångspunkt i MUCF framtagna sajt youmo.se har nu ett utbildningspaket tagits fram som heter Rätt att veta! Där igenom utbildas yrkesverksamma som möter unga som är nya i Sverige, till exempel personal inom skola, elevhälsa, HVB-hem, stödboenden, gode män, ungdomsmottagningar och familjehem.  Webbutbildningen är framtagen av MUCF i samarbete med UMO, som driver sajten Youmo.se.

Personal från Noaks Ark har varit en del av webbutbildningen och blivit videointervjuade i egenskaper av experter och yrkesverksamma inom ämnet.

Se introduktionsvideon här:


Att leva med hiv är fortfarande en börda

The Lancet HIV publicerade i oktober en studie om de praktiska och psykologiska bördor som finns kopplade till hiv bland homosexuella och bisexuella män i Nederländerna. Studien avslöjar att ungefär en tredjedel av deltagarna fortfarande tycker att hiv har utsatt dem för betydande negativa konsekvenser eller för en hög ångestbörda.

Forskarna konstaterar att den vanligaste och ihållande svårigheten uppfattas vara att avslöja sin hivdiagnos.

Detta utgör ett dilemma; eftersom svårigheter med avslöjande beror på förväntad stigmatisering från andra visar detta tydligt på det behov som finns hos personer som lever med hiv, att först försäkra sig om andras acceptans av ens hivdiagnos innan de själva accepterar den. Detta innebär att ett fortsatt arbete krävs för att minska stigmatisering av hiv och att det måste ske i samhället i stort, och inte bara hos människor som lever med hiv.

Läs om studien här. 

Foto: Domizia Salusest


Folkhälsomyndighetens Nationella strategi för SRHR

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det övergripande målet är en god jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. Strategin innehåller även fyra långsiktiga delmål och sju åtgärdsområden.
Delmålen berör 1) Sexualitet och sexuell hälsa 2) Reproduktion och reproduktiv hälsa 3) Egenmakt, integritet och identitet md koppling till hälsa och 4) Jämlika och jämställda relationer med koppling till hälsa.

Sexuell och reproduktiv hälsa är en grundläggande del av den allmänna hälsan och välbefinnandet under människans hela liv, såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Samspelet mellan strukturella, biologiska och individuella faktorer avgör förutsättningarna för den sexuella och reproduktiva hälsan.

Här kan du läsa Folkhälsomyndigheten Nationella strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Läs den här.


Septemberbrevet 2020

Höstterminen är igång!

Vi på Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland håller igång tempot och jobbar ständigt med planeringen av höstens alla projekt och aktiviteter.

Har ni några önskemål eller frågor om verksamheten och kommande aktiviteter, så tveka inte att höra av er!


Rättsfall från Europadomstolen – Ett bidragande till stigmatisering av intagna som lever med hiv/aids? 

Den 16 juli 2020 meddelade Europadomstolen dom i Dikaiou och andra v Grekland. Fallet rör frågan om det är förenligt med Europakonventionen att särbehandla intagna som lever med hiv/aids genom att hålla dem avskilda från andra intagna. Domen finns än så länge bara på franska men den har analyserats av två engelska forskare (se här).

I analysen av domen – som skiljer sig från tidigare domar kopplade till att personer som lever med hiv/aids utgör en utsatt grupp – ifrågasätts domstolens resonemang och om domen riskerar att bidra till ökad stigmatisering. Domstolens resonemang där de särskiljer på intagna som lever med hiv/aids från ordinära interner (détenues ordinaires) bidrar enligt textförfattarna till en situation av acceptabel segregering av intagna som lever med hiv/aids från den ordinära fängelsepopulationen på grund av oro hos ordinära interner kopplade till deras fördomar om hiv/aids. Domstolen ansåg alltså att särbehandlingen eftersträvade ett legitimt mål och uppfyllde kravet på proportionalitet. Det förelåg därmed ingen diskriminering. Detta tolkas av textförfattarna som ett rättfärdigande av stigmatisering som en bas för olikbehandling.


Ett samtal om hiv och covid-19

Inför årets Världsaidsdagen anordnar World Aids Day-nätverket i Göteborg, som Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland är en del av, ett samtal den 30 november.


Välkommen till

Ett samtal om hiv och covid-19
– Om olikheter och likheter kring de två pandemierna utifrån rädslor samt hur vi kan öka förståelsen och kunskapen kring hiv och covid-19.

Samtalet inleds med Anders Tegnell , statsepidemiolog, som utifrån sina kunskaper och erfarenheter delar med sig av sina reflektioner kring covid-19 och hiv.

Därefter hålls ett panelsamtal med representanter från Smittskydd Västra Götaland, Kulturtolkarna Angered och Positiva Gruppen Väst.

Digitalt insläpp: Kl. 17.45

Samtalet pågår mellan kl. 18.00-20.00


Förebyggande hivbehandling (PrEP) och hivarbete i en tid med covid-1

Venhälsan är en mottagning för män som har sex med män som tar emot 15 000 patienter varje år. Coronapandemin har förändrat mottagningens arbete avsevärt.Gå in på Noaks Ark-podden för att höra biträdande överläkare Finn Filén berätta om sina erfarenheter.Finn är också ansvarig för Venhälsans PrEP-program (Pre-ExpositionsProfylax, det vill säga förebyggande behandling) och förklarar i poddavsnittet hur PrEP används och följs upp.📢 Lyssna här.


Fler rapporter från AIDS 2020

Under tidigare nyhetsbrev har vi delat med oss av Noaks Ark Göteborg och Västra Götalands rapporter från den virtuella konferensen AIDS2020. Rapporterna finns fortsatt kvar på hemsidan att läsa.Poshitiva Gruppen Stockholm har också bevakat konferensen och har publicerat en  intressant rapport med sina iakttagelser.Läs rapporten här. 


Augustibrevet 2020

Back to work

Det blev en annorlunda sommar i år, men likväl en sommar att minnas. Kanske har en del av er haft en sommar där ni på riktigt kunnat varva ner. Kanske har en annan del av er haft den mest intensiva sommaren på länge. Oavsett vad, är vi på Noaks Ark glada att få välkomna hösten tillsammans med er!

Som ni säkert lade märke till så fick er inkorg eka tom förra månaden då vårt nyhetsbrev hade ett sommaruppehåll, men nu är vi på Noaks Ark tillbaka på kontoret i vanlig ordning.

Har ni några önskemål eller frågor om verksamheten och kommande aktiviteter, så tveka inte att höra av er!


AIDS 2020 – En virtuell konferens i en föränderlig värld

Som tidigare nämnt, hölls den internationella konferensen AIDS 2020 i digitalt format, den 6-10 juli.

Vi från Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland som deltog under den virtuella konferensen har sammanställt ett antal ämnesområden som diskuterades under AIDS 2020. Tanken är att främja kunskap och förståelse om det komplexa hälsolandskapet som det hivförebyggande arbetet sker inom.

Var tid har sina sociala frågor som återspeglas i dess tids händelser. 2020 är i detta hänseendet inget undantag. 2020 har kommit att symboliseras framförallt med den pågående pandemin och raspolitiska frågor som blossat upp i USA. Sammanfallandet av dessa två händelser har kommit att påverka mycket av debatten i vårt samhälle och International AIDS Society’s (IAS) Internationella konferensen (AIDS 2020) är inget undantag. COVID-19 och sociokulturella skillnader var ett återkommande diskussionstema då dessa frågor berör det globala hälsolandskapet och årets tema för konferensen var just Motståndskraft (Resilience). Motståndskraften att kunna möta de utmaningar som vi står för i en föränderlig värld och arbeta för att undvika fragmentering i vårt sätt att möta dessa utmaningar.

Nedan lyfter vi fram ett antal ämnesområden som diskuterades under AIDS 2020. Tanken är att främja kunskap och förståelse om det komplexa hälsolandskapet som det hivförebyggande arbetet sker inom.

Hiv-förebyggandets betydelse för framtida pandemiarbete

Hiv & Covid-19 – Optimism om än fortsatt oklart?

Psykosocial Sårbarhet – Hivpositiva och Covid-19


Bristfällig sexualundervisning

Flera medier har på senare tid rapporterat om unga som skadas fysiskt och psykiskt under sex. Vittnesmål har lyfts fram från barnmorskan Katarina Svensson Flood om unga som ställer upp på ”hårt sex” för att de upplever att det förväntas av dem.

Svensson Flood lyfter fram bristfällig sexualundervisning som ett av huvudproblemen.

Nu beslutar regeringen om att införa nya examensmål i lärarutbildningen för att alla lärare som examineras ska ha rätt kompetens att undervisa i ”sex och relationer”, som ämnet döps om till.

Granskningar som gjorts av sex- och samlevnadsundervisningen i skolan visar att många lärare tycker att det är svårt att undervisa om sex och samlevnad och att mer utbildning i frågorna behövs. För att nyutexaminerade lärare ska kunna undervisa i frågor om identitet, sexualitet och relationer inför nu regeringen nya examensmål i lärarutbildningarna.

Förändringen börjar gälla från höstterminen 2021 och innefattar alla lärare, från förskoleklass och uppåt.

Noaks Ark välkomnar detta och ser det som ett viktigt steg i arbetet med att göra sexualundervisningen likvärdig i hela landet.

Under flera år har vi på Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland erbjudit sexualundervisning genom skolor, högskolor och asylboenden. Känner du någon som är intresserad av att veta mer om våra kunskapshöjande insatser om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter med fokus på hiv, riktade mot unga och/eller nyanlända.

Vi hittar i så fall en skräddarsydd lösning. Hör av dig till oss:  team@noaksark.org.


Allt du behöver veta om hiv på 3 minuter

Nu finns nytt och uppdaterat material på olika språk som Riksförbundet har laddat upp med inför hösten. På bara 3 minuter kan du få lära dig allt du behöver veta om hiv. Vad är hiv? Var kan man testa sig? Hur smittar det? Och hur smittar det inte?

Ta del av den kortfattade informationen antingen genom att lyssna på det via vår podd eller kom förbi kontoret och få en broschyr i handen. Vill du hämta upp flera och distribuera på din arbetsplats? Det löser vi!

Till podden, klicka här.

Har du andra frågor eller funderingar kring hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar?
Hör av dig till vårt rikstäckande nummer Noaks Ark Direkt 020-78 44 40.