Boka föreläsning

Boka föreläsning

En central del i vårt arbete är att öka kunskap och medvetenhet kring frågor som rör hiv och andra sexuellt överförbara infektioner samt sexuell-och reproduktiv hälsa och rättigheter i syfte att minska stigmatisering och diskriminering.

I vårt preventiva arbete erbjuder vi således informations – och utbildningsinsatser till olika uppdragsgivare som inkluderar allt från privatpersoner till ungdomar till olika yrkesgrupper och till personer som lever med hiv. Vi skräddarsyr föreläsning och utbildning utifrån önskemål, behov och målgrupp. Alla som arbetar inom Noaks Ark Göteborg och Västra Götaland har tystnadsplikt. Vårt arbete utgår alltid utifrån följande fyra perspektiv: sex – och samlevnadsperspektiv, kulturellt perspektiv, genusperspektiv och jämställdhetsperspektiv

Vi erbjuder:

  • Föreläsningar
  • Utbildningar
  • Informationsbord

Exempel på målgrupper:

  • Elever och personal på högstadie- och gymnasieskolor
  • Studenter och personal på universitet och högskolor
  • Ungdomar och personal på HVB-hem
  • Myndigheter

 

Boka oss

Om du vill boka en föreläsning, diskutera möjlighet till utbildning eller har allmänna frågor kring hiv och andra sexuellt överförbara infektioner, så är du välkommen att kontakta oss genom

saga.khaghani(at)noaksark.org