Girl Up

Om projektet

Girl Up är ett projekt som finansieras av Västra Götalandsregionen och erbjuder hälsofrämjande informationsinsatser inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter av tjejer för unga nyanlända tjejer.

Här diskuteras bland annat: anatomi, kvinnligt och manligt könsorgan, kvinnlig könsstympning, svenska lagar och regler kopplade till svensk norm- och värdesystem, preventivmedel och kondom-kunskap, hiv och andra sexuellt överförbara infektioner och information om olika typer av hjälp som finns.

Genom projektet har vi utbildat Girl Up-informatörer; tjejer med olika kulturella bakgrunder som själva upplevt integrationsprocessen i Sverige. Dessa informatörer ska i sin tur föreläsa om SRHR till unga nyanlända tjejer. Genom att öka kunskapen om SRHR samt ge information om svenska lagar och regler kopplat till det svenska samhället vill vi genom projektet Girl Up arbeta preventivt kring sexuellt riskbeteende och våld i nära relationer och kunskapshöjande kring mäns våld mot kvinnor. Med projektet ämnar vi stärka tjejers självkänsla och position i samhället.

Mål

  • Sprida kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter hos unga nyanlända tjejer.  
  • Sprida kunskap om svenska lagar och regler kopplade till det svenska samhället med dess norm- och värdesystem
  • Sprida kunskap om hiv/STI samt ökad kunskap om hur det är att leva med hiv för att minska stigma och diskriminering av personer som lever med hiv
  • Främja sexuell, fysisk och psykisk hälsa

Vidareutveckling

Projektet är treårigt och kommer efter avslutad projekttid att integreras med ordinarie verksamhet med inriktning på uppsökande och kunskapshöjande arbete för att särskilt nå migrantgrupper.

Våra Girl Up-informatörer kommer fortsatt vara tillgängliga för att bokas in på föreläsningar, workshop och andra kunskapshöjande och utåtriktade aktiviteter.

För att boka in oss, klicka här.

Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland

Registrera dig för vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Säkra svar om HIV

Du kan anonymt vända dig till vår rådgivning och ställa vilka frågor du vill som rör hiv eller andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar. Samtalet registreras inte på din telefonräkning.

Vi som sitter vid telefonerna har över 30-års erfarenhet av att arbeta med hiv. Vi finns för dig helgfria vardagar mellan 10 och 12. Under vecka 29 och 30 har vi öppet måndag, onsdag och fredag.

Stäng

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREV


Avbryt