Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

För dig som är närstående

Du som är partner till någon med hiv, förälder, vän, anhörig eller på annat sätt berörd av hiv – hos oss finns alltid någon att prata med. Du kan känna dig säker på att mötas av personal och frivilliga med gedigen sakkunskap, erfarenhet och engagemang. Hos oss får du vara den du är, i en trygg miljö.

Idag finns effektiva mediciner som gör det möjligt att leva ett bra liv med hiv. Den som får behandling behöver inte bli sjuk, behandlad hiv smittar inte. Men livet förändras. Man ställs inför nya frågor och beslut, hiv skapar olika behov av stöd. Du som är närstående är en av de allra viktigaste för den som lever med hiv, men även du kan behöva stöd. På Noaks Ark kan du träffa andra i samma situation, få hjälp och råd, eller bara ta del av gemenskapen.

Vi erbjuder samtalsgrupper, enskilda stödsamtal, och psykoterapi. Våra utbildade psykoterapeuter har stor kunskap om hiv och mångårig erfarenhet av att träffa människor med hiv, närstående och personer med oro eller riskbeteende.

Vi anordnar utbildning i ämnen som är viktiga för dig och kan hjälpa till att knyta kontakter för att du ska må bra och komma vidare i livet.

I Sverige finns idag bra vård och det är mycket ovanligt att man blir allvarligt sjuk av hiv. Däremot kan läget vara ett helt annat i andra delar av världen. Du som sörjer någon som dött på grund av hiv kan få hjälp att prata om det svåra och obegripliga.

Vi finns från norr till söder. Du hittar oss här.