Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Graviditet

Hiv är inget hinder för att bli förälder. Risken för att hivviruset förs över till fostret under graviditeten, eller till barnet vidförlossningen, är minimal om du har en fungerande behandling. Prata med din behandlande hivläkare om du har hiv och funderar på att bli gravid. Som stöd finns specialistmödravård.

Förlossning och amning

I möjligaste mån planeras en vaginalförlossning. Vid vaginal förlossning är risken att barnet får hiv mindre än en halv procent och kvinnorna går igenom noggranna kontroller både före och efter förlossningen. Efter födseln ges även bromsmediciner till barnet under en period och modern får enligt Smittskyddslagen inte amma sitt barn. Genom de här åtgärderna är risken mindre än 0,1 procent att barnet ska få hiv.