Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Bidrag

Du som lever med hiv kan ansöka om bidrag från någon av Noaks Arks stödfonder. Fonderna hjälper till med ekonomiska bidrag av engångskaraktär med syftet att förbättra livssituationen.

Stödfonden Noaks Ark Småland

Kontakta Farhad Khaghani eller Elli Mokus, tel: 0470-193 81
e-post: farhad@noaksark.org, elli.mokus@noaksark.org

Läs mer