Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

För dig i din yrkesroll

Du som vill veta mer om hiv är alltid välkommen att kontakta oss. Kanske behöver du utöka de kunskaper som krävs i din yrkesroll eller fräscha upp kunskaper som fallit i glömska.

Noaks Ark samarbetar ofta med personal inom vård, skola kriminalvården, socialtjänsten, Migrationsverket m.fl.

Utbildningar om hiv för olika yrkesgrupper

Vi har lång erfarenhet av speciellt anpassade utbildningar för olika yrkesgrupper. Hör av dig till din närmaste Noaks Ark-förening för mer information.

Hivutbildningar för vårdpersonal

Du som jobbar inom vården kan i ditt arbete komma i kontakt med hiv. Kanske har du frågor kring vilken risk du utsätts för som personal eller har funderingar kring mötet med den som är hivpositiv.

Vi anordnar flera specialutbildningar för vårdpersonal. Vi skräddarsyr även kurser om ni har önskemål om utbildning eller fördjupning inom något särskilt område.

Många frågor kan du direkt få svar på av Noaks Ark Direkt 020-78 44 40. Det är gratis att ringa och du kan vara helt anonym.

Utbildningar för dig som arbetar med ungdomar

Sex- och samlevnadsundervisningen prioriteras högt av elever och är en obligatorisk del av undervisningen. Att lära sig mer om sin kropp och sin sexualitet är viktigt för unga som håller på att bli vuxna. Du som lärare kan ge dina elever livsviktiga kunskaper så att de kan skydda sig mot sexuellt överförbara infektioner.

Noaks Ark erbjuder lärare och andra yrkesgrupper som arbetar med unga fortbildning om sex och samlevnadsundervisning och om att prata om hiv med unga. Vi hoppas kunna inspirera till större engagemang och nya infallsvinklar. På kursen får du mer fakta inom området och förslag på metoder och övningar. Vi hoppas kunna ge dig nya idéer och större säkerhet inför arbetet med sex- och samlevnad med dina elever.

Skräddarsy en kurs
Kontakta närmaste Noaks Ark så kan vi tillsammans sätta ihop en utbildning som passar just er.

Hivutbildningar för handläggare inom sociala sektorn, kriminalvården, migrationsverket

Du som möter många människor i ditt arbete kanske träffar någon som lever med hiv.

Vi sätter ihop utbildningsdagar utifrån ditt och dina kollegors behov och önskemål. En sådan utbildningsdag kan exempelvis ge er fakta om hiv och smittvägar, kunskap om bromsmediciner, statistik över epidemiläget och diskussioner kring mötet med den som är hivpositiv.

Kontakta närmaste Noaks Ark så kan vi tillsammans sätta ihop en utbildning som passar just er.

Om du har funderingar kring hiv kan du gratis och anonymt ringa till Noaks Ark Direkt 020-78 44 40 som svarar på alla frågor om hiv.