Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Blogg

International AIDS Societys (IAS) vetenskapliga hivkonferens, som anordnas vartannat år, gick av stapeln i Berlin 18-21 augusti. Konferensen belyste framsteg inom basforskning, klinisk behandlingsforskning och operativ forskning som syftar till att överöra vetenskapligt samlad kunskap till sunda politiska beslut och god praktik. Riksförbundet Noaks Ark...

Riksförbundet Noaks Arks startar kampanj om hivtestning där flera kända kulturprofiler ställer sig bakom budskapet att det inte längre finns några tråkiga hivbesked. Dagens hivbehandling fungerar så bra att den som har hiv kan leva lika länge som vem som helst. En obehandlad hivinfektion däremot kan...

Webbinarium om hiv för dig som är verksam i ett religiöst samfund. 18 november kl. 13-15 eller 18-20. Läs mer....

" Jag vill önska er alla en glad sommar och passa på att säga hurra för allt fint arbete som hela föreningen lyckats åstadkomma denna vår!" Så inleder Riksförbundet Noaks Arks förbundsordförande Amanda Netscher sin sommarhälsning. Läs Amands sommarhälsning i sin helhet här!...

Sommar och semestrar är här. På våra lokalföreningar kan öppettiderna variera. Hitta din Noaks Ark här och se vad som gäller. Vi önskar alla en riktigt skön sommar! ...

Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå Universitet genomför i samarbete i Folkhälsomyndigheten under ledning av prof. Anna-Karin Hurtig en intervjuundersökning bland personer med migrantbakgrund som lever med hiv i Sverige. Avsikten är att belysa de särskilda utmaningar som deras livssituation innebär. Intervjun kan...

I dag publiceras en ny rapport som redogör för resultaten från en enkätundersökning bland personer som lever med hiv om hur coronapandemin påverkat deras välmående. 6 av 10 tillfrågade är mer missnöjda med sitt psykiska välmående idag jämfört med innan coronapandemin. Missnöjet är störst blad de...

Pressmeddelande 15 juni 2021 Ny enkätundersökning visar att måendet hos många som lever med hiv försämrats betydligt under coronapandemin. Jämfört med innan pandemin, angav 64% av deltagarna att de idag var mer missnöjda med sitt psykiska välmående, hälften mer missnöjda med sitt fysiska välmående och knappt...

Välkommen till webbinarium där vi presenterar resultatet från den enkätundersökning Kantar/SIFO genomförde under maj. Vi frågade personer som lever med hiv runt om i landet hur de upplever sitt välmående och sin vårdsituation under pandemin. Webbinariet hålls tisdag 15 juni 2021, kl 12:00-13:00 Preliminärt program: Varför behövdes...

Testar du negativt för hiv behöver du inte bekymra dig mer, testar du positivt får du medicin som håller dig frisk. Behandlad hiv gör dig dessutom smittfri vid sex. Hos många Noaks Ark-föreningar kan du ta ett hivtest med snabbsvar. Ett stick i fingret -...

Posithiva Gruppen har kartlagt hur ansvarsfördelningen ser ut gällande vård och förskrivning av läkemedel inom hivvården respektive primärvården i landets olika regioner.  I rapporten kan du ta del av resultat och slutsatser från kartläggningen. Du kan även själv jämföra regionerna med hjälp av en interaktiv...

Riksförbundet Noaks Arks nya ordförande Amanda Netscher berättar om sin bakgrund, sitt engagemang och om det budskap hon vill skicka om hiv. Jukka Aminoff intervjuar. Lyssna här. (Till Podbean)  ...

What is HIV, how is it transmitted and how is it not transmitted? Where can you have an HIV test? Listen to all you need to know about HIV in about 5 minutes. If you have questions call Noaks Ark Direkt 020-78 44 40. Listen....

När coronapandemin stängde ner Sverige i mars förra året märktes en avsevärd skillnad i antalet samtal till Noaks Ark Direkt. Betydligt färre ringde. Men ju mer Sverige återhämtade sig från den första vågen, desto mer ringde det, för att sedan slå av på takten igen...