Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Noaks Ark-podden Tag

Dags för ett historiesvep om Noaks Ark. Från att ha arbetat med svår sjukdom och död till att idag arbeta med ett virus som går att behandla så bra att man kan leva ett friskt liv. Hur har den resan sett ut? Kanslichef Jukka Aminoff har...

Lyssna på kloka medarbetare, forskare, läkare, författare och politiker på specialproducerade Noaks Ark-podden. Du hittar alla 14 avsnitt här....