Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

konferens Tag

Smittfri hiv – vad innebär det för individen och samhället? Vi planerar just nu en konferens om öppenhet, stigmatisering och smittskyddslagen samt de nya forskningsrönen kring att behandlad hiv inte överförs vid sex.8 november 2019, StockholmMer info kommer.Konferensen arrangeras av Riksförbundet Noaks Ark och Posithiva gruppen, med stöd av Folkhälsomyndigheten....

Den 22:a internationella aidskonferensen startade idag. Denna gång i Amsterdam. (För 30 år sedan hölls den i Stockholm.)Följ med i vad som händer, se bilder och filmer.Under rubriken ”Programme” finns punkten ”Rapporteur summaries” för varje dag.Till AIDS 2018.På bilden: Volontärerna Jevany Catherine och Tjark Blackmore©International...

Konferensen i Stockholm 13 december är inställd.Hur är det att leva med hiv idag? Varför vågar fortfarande så få berätta? Den som lever med hiv i familjen är ofta rädd för hur andra reagerar. Två konferenser arrangeras för att öka kunskap om hiv och minska...

Under ett  symposium på konferensen AIDS Impact i Kapstaden presenterades två studier av Stellenbosch University, under ledning av Sarah Skeen med flera. Sarah är programchef för Partnerskap för alkohol- och aidsinterventionforskning på ovan nämnda universitet.Två frågor som studierna lyfter är: Att inte utelämna målgruppen som...