Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Reportage

Se den brittiska dokumentären "Sanningen om hiv" från 2016. Medverkar gör  forskare, personer med hiv, läkare, närstående, Elton John och prins Harry. Filmen tar bland annat upp hivvirusets ursprung, medicinska framgångar och framtida utmaningar. Se den här. (Tillgänglig på SVT Play fram till och med 15 april...

Under en enorm konferens som den XIX internationella aidskonferensen behandlas hiv ur oräkneliga aspekter. Epidemins sociala aspekter fungerar som en centrifugalkraft som leder till att de som arbetar med frågan lätt tappar fokus. Ett område där detta framgår tydligt är den beteendevetenskapliga forskningen. Presentationerna är få...

Under tisdag eftermiddag deltog vi på en intressant rapportering med rubriken ”The Lancet 2012 Special Theme Series; Men Who Have Sex with Men and Hiv. De två moderatorerna Chris Bayrer, United States och Richard Horton, United Kingdom, inledde seminariet och berättade om två gay män som...

En halvbrant stenig väg leder ner till sjön som ligger ungefär 15-20 min från vandrarhemmet här i Björkliden. Ett svagt porlande hörs från höger sida, ett ljud som tilltar ju längre ner man kommer. Ett långsamt, djupt andetag fyller lungorna med kall, mjuk och fuktigt frisk...

Tystnaden måste brytas och likgiltigheten ersättas med inlevelse, medkänsla, solidaritet, förståelse. Hur ofta upprepade vi inte dessa förhoppningar under de svåra mörka egentligen obegripliga åren. Då när hiv-aids härjade motståndslöst, när människor led och dog, när tragedin var total och inte tycktes ha något slut. Varför...

Och plötsligt talar alla om det. När jag var tolv år var det på alla läppar, alla förhöll sig på något sätt till den nya farsoten som spred sig över världen (utom till Sovjet förstås, där fanns officiellt inte ett enda fall). Men riskgrupper kartlades...

Det är mer än 30 år sedan hiv kom till Sverige och mycket positivt har hänt sedan dess.Men stigmatiseringen är fortfarande stark och sjukdomen kopplad till rädsla, avståndstagande och skam. Många av de omkring 6500 människor i Sverige som lever med sjukdomen smyger fortfarande med...

I oktober 2013 publicerade Smittskyddsinstitutet rapporten om smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Utifrån ett samlat kunskapsunderlag gör man bedömningen att smittsamheten hos en person som lever med hiv och som är under väl fungerande behandling är mycket liten eller till och med minimal. Troligen kommer dessa...

Det förebyggande arbetet mot hiv riktat till migranter är idag sporadiskt snarare än systematiskt. Fragmentariskt och kortsiktigt snarare än enhetligt och långsiktigt. Den slutsatsen dras i rapporten ”Hiv- och STI-prevention riktad till migranter, en kartläggning av det förebyggande arbetet i Sverige”, (Folkhälsomyndigheten  2014). Kartläggningen har genomförts...

Idag öppnade AIDS Impact-konferensen  här i Amsterdam. Under drygt två decennier har denna konferens, som anordnas vartannat år, samlat framför allt beteendevetare för att komplettera biomedicinska och politiska aspekter på hiv med att problematisera och belysa den psykosociala komplexitet som alltid varit en väsentlig del...