Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Reportage

Se den brittiska dokumentären "Sanningen om hiv" från 2016. Medverkar gör  forskare, personer med hiv, läkare, närstående, Elton John och prins Harry. Filmen tar bland annat upp hivvirusets ursprung, medicinska framgångar och framtida utmaningar. Se den här. (Tillgänglig på SVT Play fram till och med 15 april...

På torsdagen kunde man nästan säga att det var Noaks Arks dag på AIDS Impact-konferensen i Amsterdam. Ophelia Haanyama drog dagens största orkan av applåder då hon bröt normen, steg framför talarstolen med mikorofonen i handen och höll en färgsprakande, befriande självironisk och engagerande anförande om att...

AIDS Impact-konferensen 2015 fortsatte onsdagen 29 juli på sin andra dag i Amsterdam. Jose Bauermeister från Michigans universitet talade om utmaningarna med att nå unga MSM genom virtuella medier. Han lyfte fram den höga andel användare av sociala medier bland unga samt den tekniska utveckling...

Aids Impact Amsterdam 28/8 – 30/8 2015 -”We are our choices”( Jean Paul Sartre)  var  temat på konferensen , men när vi tänker till och lyssnar på föreläsningarna undrar vi om det verkligen är så? Vi har lyssnat på ett flertal exempel på hur människor tidigt...

Idag öppnade AIDS Impact-konferensen  här i Amsterdam. Under drygt två decennier har denna konferens, som anordnas vartannat år, samlat framför allt beteendevetare för att komplettera biomedicinska och politiska aspekter på hiv med att problematisera och belysa den psykosociala komplexitet som alltid varit en väsentlig del...

Det förebyggande arbetet mot hiv riktat till migranter är idag sporadiskt snarare än systematiskt. Fragmentariskt och kortsiktigt snarare än enhetligt och långsiktigt. Den slutsatsen dras i rapporten ”Hiv- och STI-prevention riktad till migranter, en kartläggning av det förebyggande arbetet i Sverige”, (Folkhälsomyndigheten  2014). Kartläggningen har genomförts...

I oktober 2013 publicerade Smittskyddsinstitutet rapporten om smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Utifrån ett samlat kunskapsunderlag gör man bedömningen att smittsamheten hos en person som lever med hiv och som är under väl fungerande behandling är mycket liten eller till och med minimal. Troligen kommer dessa...

Det är mer än 30 år sedan hiv kom till Sverige och mycket positivt har hänt sedan dess.Men stigmatiseringen är fortfarande stark och sjukdomen kopplad till rädsla, avståndstagande och skam. Många av de omkring 6500 människor i Sverige som lever med sjukdomen smyger fortfarande med...

Och plötsligt talar alla om det. När jag var tolv år var det på alla läppar, alla förhöll sig på något sätt till den nya farsoten som spred sig över världen (utom till Sovjet förstås, där fanns officiellt inte ett enda fall). Men riskgrupper kartlades...