Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Okategoriserade

Med anledning av att risken för spridning av Coronaviruset bland allmänheten bedöms som hög i Stockholm och flera ombud uttryckt motvilja att resa till Stockholm ställer vi in lördagens extra årsmöte. Vi ber om verksamhetsansvarigas hjälp att förmedla informationen vidare till berörda, då vi inte...

Vi önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Noaks Ark Direkt har stängt 23 december - 1 januari men öppnar med ordinarie öppettider igen 2 januari. För övriga öppettider se respektive lokalförening. Du hittar dem här.  ...

Povi Foly Lawson är verksamhetsansvarig för Noaks Ark Mosaik i Malmö och en av årets pristagare av 10/10 Awards. Lyssna på Povi när hon berättar om sina intryck av AIDS Impact-konferensen, om sina erfarenheter av hivarbete bland migranter, om Noaks Ark Mosaiks verksamhetsplaner och om...

Lyssna när Ewa Carlsson-Lalloo preseneterar sin forskning kring sexualitet och sexuellt välbefinnande hos kvinnor som lever med hiv. (Sexuality in women living with HIV) Föreläsningen arrangerades av Noaks Ark Stockholm 14 juni 2019. Finns i 2 delar. Till "Lyssna på Noaks Ark" på Youtube. Här hittar du avhandlingen....

Galit Zeluf Andersson föreläser i Riksförbundet Noaks Arks lokaler i Stockholm. Klockan 11.45 - 13.30. Mer info kommer....

Föreningen Noaks Ark Småland & Hallands projekt Friends to friends har nominerats av Länsstyrelsen till Stiftelsen H.M. Konungens Jubileumsfond för Ungdom i Sverige - och vunnit! Föreningens ordförande Elisabet Flennemo, verksamhetsansvarig och projektledare Farhad Khaghani, projektmedarbetare Saman Dastgerdi och föreningens administratör Emma Johannisson medverkade vid prisutdelningen...

Lördagen 27 april 2019 samlas valda ombud från landets Noaks Ark-föreningar till förbundsstämma i Stockholm. På stämman behandlas stadgeenliga ärenden, bland annat: Kallelse och dagordning Årsredovisning 2018 Verksamhetsberättelse 2018 Revisionsberättelse Verksamhetsplan och budget 2019-2021 Förbundsstyrelsens proposition om stadgeändring Förbundsstyrelsens proposition om antagande av ny medlemsförening i Skåne...

Kondomer skyddar mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Du kan köpa kondomer exempelvis i livsmedelsaffärer, på bensinmackar och apotek eller via internet. Du är välkommen att hämta gratis kondomer hos oss på Noaks Ark. Kondomer finns också ofta gratis eller till ett lägre pris...

Du som är partner till någon med hiv, förälder, vän, anhörig eller på annat sätt berörd av hiv - hos oss finns alltid någon att prata med. Du kan känna dig säker på att mötas av personal och frivilliga med gedigen sakkunskap, erfarenhet och engagemang....

Under 2018 nåddes 24.087 personer på 53 orter av vårt quiz med frågor om sexuellt överförbara sjukdomar. Har du gjort det? Å nej det har jag missat - ta mig till era quiz!...