Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

In memoriam

En av hbtq-historiens mest betydelsefulla personer har gått ur tiden. Anna Mohr avled i sviterna av covid -19, den 4 maj 2020. Närmast sörjande är makan Britt Dahlgren. På 1980-talet lämnade hon sin påbörjade doktorsavhandling i arkeologi för att kunna ägna sig åt arbete med hiv...