Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

coronavirus

Frågor och funderingar har dykt upp kring vad coronaviruset och covid-19 kan innebära för personer som lever med hiv. Posithiva Gruppen har satt ihop ett faktablad med information och låtit Anna Mia Ekström, infektionsöverläkare och professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska Institutet svara på några frågor kring...

BHIVA Statement on risk of COVID-19 for people living with HIV (PLWH) So far there is no evidence for a higher COVID-19 infection rate or different disease course in people living with HIV (PLWH) than in HIV-negative people. Current evidence indicates that the risk of severe...

Barbro Westerholm intervjuas i Noaks Ark-podden om översynen av informationsplikten i smittskyddslagen, men kommer oundvikligen in på det historiska perspektivet på hiv. Jukka Aminoff var med och ockuperade trappan på Socialstyrelsen 1979 där Barbro Westerholm var chef, ockupationen var en protest mot att homosexualitet klassades...

UNAIDS har tagit fram en broschyr om Covid 19 och hiv. Ladda ner den här. (pdf)...

Flera internationella organisationer informerar om hiv och corona. UNAIDS European AIDS Clinical society  På Noaks Ark-podden finns två avsnitt som tar upp corona ur ett hivperspektiv....

Löper personer med hiv större risk att bli allvarligt sjuka i coronaviruset? Utbrottet av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 väcker många frågor. Hivorganisationen Noaks Ark bevakar frågan ur ett hivperspektiv. Vår nationella telefonrådgivning Noaks Ark Direkt svarar på allmänhetens frågor och regionala Noaks Ark-föreningar möter oron hos...

Noaks Ark har träffat statsepidemiologen Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten. Är det någonting som personer med eller utan hiv behöver tänka på när det gäller nya coronaviruset? Jukka Aminoff intervjuar. Lyssna här. (Länk till Noaks Ark-podden)...

Noaks Ark har träffat Anna-Mia Ekström, professor i infektionsepidemiologi på Karolinska Institutet och infektionsläkare. Vi intervjuade professor Ekström på Huddinge sjukhus där hon arbetar på hivmottagningen och ställde frågor om coronavirus och hiv. "Personer med hiv löper inte större risk att bli allvarligt sjuka av...