Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Author: jukka

Läs vad Noaks Ark-föreningarna tillsammans åstadkom under det gångna året. Du hittar Riksförbundet Noaks Arks verksamhetsberättelse 2021 här....

Lördagen 23 april 2022 samlas ombud från landets Noaks Ark-föreningar till förbundsstämma i Stockholm. På stämman behandlas stadgeenliga ärenden. Här hittar du aktuella dokument: Kallelse och dagordning Årsredovisning 2021 Revisionsberättelse 2021 Verksamhetsplan och budgetberäkning 2022 Verksamhetsberättelse 2021 Valberedningens förslag...

Noaks Arks förbundskansli söker en verksamhets- och kommunikationschef. Rekryteringen utgör ett led i en omorganisation inför nuvarande kanslichef Jukka Aminoffs förestående pensionering. Är du eller någon du känner den rätta personen för den nya tjänsten, hittar du annonsen här....

Vi på Noaks Ark förfasas över kriget i Ukraina och tänker på alla människor och deras relationer som just nu slits isär. Den 24 februari invaderade Ryssland grannlandet Ukraina. Invasionen har skapat stort mänskligt lidande och många tvingas fly kriget. Vi ser att Noaks Ark kan bistå...

På internationella kvinnodagen tisdagen 8 mars kl. 12-14 anordnar Folkhälsomyndigheten i samarbete med Kvinnocirkeln i Sverige, Kunskapsnätverket för kvinnor som lever med hiv, Posithiva Gruppen och Riksförbundet Noaks Ark ett webbinarium om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för kvinnor som lever med hiv. Under webbinariet...

När hiv först uppmärksammades under 1980-talet reagerade gaysamhället genom att organisera sig med obändig solidaritet inom gruppen. Men i takt med att hivinfektion alltmer blivit ett kroniskt och behandlingsbart tillstånd har attityderna förändrats. Nu publicerar Posithiva Gruppen tillsammans med Noaks Ark Stockholm och Karolinska Institutet en...

Karolinska Institutets årliga hivkurs som ger 7,5 högskolepoäng vänder sig till dig som har ett intresse för hiv och global hälsa. Kursen som arrangeras i samarbete med Noaks Ark är nu öppen för anmälan. Läs mera här....

Diakonen, författaren och hivaktivisten Steve Sjöquist berättar i podcasten Idéburen värld om sin resa med hiv. Steve delar med sig av sina erfarenheter om hur kraft och livsglädje kan komma tillbaka och om vad rädsla och tystnad kan göra med en människa. Lyssna på Steves samtal...

13 september börjar en tre kvällars basutbildning i hivkunskap. Kursen  belyser hivproblematik från ett personligt, psykosocialt, psykosexuellt, naturvetenskapligt och samhälleligt perspektiv och ger en inblick i hivepidemins och Noaks Arks historia. Uppdatera dina kunskaper om hiv. Du kan läsa mera om basutbildningen och anmäla dig till...

International AIDS Societys (IAS) vetenskapliga hivkonferens, som anordnas vartannat år, gick av stapeln i Berlin 18-21 augusti. Konferensen belyste framsteg inom basforskning, klinisk behandlingsforskning och operativ forskning som syftar till att överöra vetenskapligt samlad kunskap till sunda politiska beslut och god praktik. Riksförbundet Noaks Ark...