Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Author: admin

Steve Sjöquist har levt med hiv i 32 år och har länge varit volontär inom Noaks Ark-rörelsen. Idag arbetar han som sjukhusdiakon på S:t Görans sjukhus. "Hiv har ondskans tryne. För drabbade är det skam och skuld, men jag har haft fantastiska människor som stöttat. Dels...

Regeringen bör se över om smittskyddslagen fyller sin funktion när det gäller informationsplikten för personer som lever med hiv. Regeringen bör även låta ta fram förebyggande åtgärder för att främja hbtq-personers psykiska hälsa. Det anser socialutskottet, som riktar två tillkännagivanden till regeringen om detta. SD...

Tobias Carlsson är dansare och koreograf, många av oss känner igenom honom från teveprogrammet "Let's Dance". Nyligen tilldelades han priset "Årets hbtq" på QX-galan och häromdagen dök han upp i programmet "Fråga Doktorn". En bra bit in i intervjun berättar Tobias att han lever med hiv....

Påstående: Kondomer är enda skyddet mot hiv. Är det sant eller falskt? Testa dina kunskaper om hiv på vårt quiz....

Vad är hiv? Hur överförs obehandlad hiv? Varför överförs inte behandlad hiv? Hur gör man om man vill testa dig. Hiv väcker många frågor, här har du svaren....

Vi önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. Noaks Ark Direkt har stängt 23 december - 1 januari men öppnar med ordinarie öppettider igen 2 januari. För övriga öppettider se respektive lokalförening. Du hittar dem här.  ...

Posithiva Gruppen (PG) har utarbetat en enkät om hiv riktad till transpersoner. Enkäten riktar sig till alla transpersoner i Sverige, oberoende av hivstatus. Enkäten är anonym, och syftet med enkäten är att bättre förstå vilka hivrelaterade erfarenheter och behov transpersoner som bor i Sverige har. Frist...

Kampanjen U=U sprids över världen för att upplysa om att en person med välbehandlad hivinfektion inte kan överföra hiv till en partner vid oskyddat sex. U=U står för Undetectable = Untransmittable där undetectable, på svenska omätbar, betyder att personen har en så välfungerande behandling att...

Janina Ludawska har somnat in. En av Noaks Ark-historiens mest tongivande och betydelsefulla personer. Janina blev volontär inom Noaks Ark–rörelsen i mitten av 80-talet och var trots sin höga ålder fortfarande aktiv inom Noaks Ark i Stockholm tills för bara några år sedan. Vi minns...

Det enda sättet att veta om du har hiv är att ta ett hivtest. Det är viktigt att du testar dig om du tror att du har utsatt dig för en hivrisk. Att ta reda på om du har hiv ger möjlighet till behandling, vilket...