Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Author: admin

Ett år vi sällan glömmer. Ett år då hela världen ställde om, även vi. Ladda ner vår verksamhetsberättelse för 2020 här....

"Sexualitet och hälsa är nyckeln till lyckad integration." Så säger David Saleh förstelärare på Vård- och omsorgscollege och forskare ansluten till Karolinska Institutet. David är även författare till boken Sex och samlevnad för nyanlända. Hör honom berätta om sina metoder och om hur han själv...

Spara datumet 13 april klockan 13-15.Välkommen till ett digitalt seminarium om sexualitet och hälsa hos unga med hiv.Folkhälsomyndigheten presenterar studien Sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige. Vad behöver unga som lever med hiv idag? – Panelsamtal med personer ur målgruppen.Detaljerat...

I mars anordnade Posithiva Gruppen, PG Väst, Noaks Ark och Posithiva Gruppen Norr en Posithiv Plattform online på temat leva med hiv och vaccin mot covid-19. På plats för att svara på frågor fanns Anna Mia Ekström, infektionsöverläkare och professor i global infektionsepidemiologi och Ronnie...

Kvinnor som lever med hiv blir i högre grad utsatta för våld i nära relation än kvinnor som inte lever med hiv. Hiv kan både vara en orsak till våld och ett resultat av våldsutsatthet. Om detta berättar Erica Kanon stödsamordnare och biträdande verksamhetschef på...

Med anledning av internationella kvinnodagen 8 mars berättar kvinnor som lever med hiv i Sverige om hur året med corona påverkat dem, vad de längtar till och tankar om gemenskap med andra kvinnor som lever med hiv. Bakom kampanjen står Posithiva Gruppens verksamhet Kunskapsnätverk för kvinnor...

Posithiva Gruppen har sammanfattat information från Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Vårdguiden och UNAIDS om vad vaccination mot covid-19 kan innebära för personer som lever med hiv.Ladda ner faktablad här. (pdf)...

Vad är hiv, hur smittar det och hur smittar det inte? Var kan man testa sig? Lyssna på kortfattad hivinformation, allt du behöver veta om hiv på 3 minuter. Hör av dig om du har frågor till Noaks Ark Direkt 020-78 44 40.Lyssna här....