Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Author: admin

Barbro Westerholm intervjuas i Noaks Ark-podden om översynen av informationsplikten i smittskyddslagen, men kommer oundvikligen in på det historiska perspektivet på hiv. Jukka Aminoff var med och ockuperade trappan på Socialstyrelsen 1979 där Barbro Westerholm var chef, ockupationen var en protest mot att homosexualitet klassades...

UNAIDS har tagit fram en broschyr om Covid 19 och hiv. Ladda ner den här. (pdf)...

Flera internationella organisationer informerar om hiv och corona. UNAIDS European AIDS Clinical society  På Noaks Ark-podden finns två avsnitt som tar upp corona ur ett hivperspektiv....

Med anledning av att risken för spridning av Coronaviruset bland allmänheten bedöms som hög i Stockholm och flera ombud uttryckt motvilja att resa till Stockholm ställer vi in lördagens extra årsmöte. Vi ber om verksamhetsansvarigas hjälp att förmedla informationen vidare till berörda, då vi inte...

Igår den 4 mars 2020 fattade riksdagen beslut om att rikta ett tillkännagivande till regeringen att den ”bör se över om smittskyddslagen fyller sin funktion när det gäller informationsplikten för hivpositiva". Ett steg i rätt riktning då vi sedan länge har kunskap om att behandlad hiv...

Löper personer med hiv större risk att bli allvarligt sjuka i coronaviruset? Utbrottet av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 väcker många frågor. Hivorganisationen Noaks Ark bevakar frågan ur ett hivperspektiv. Vår nationella telefonrådgivning Noaks Ark Direkt svarar på allmänhetens frågor och regionala Noaks Ark-föreningar möter oron hos...

Noaks Ark har träffat statsepidemiologen Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten. Är det någonting som personer med eller utan hiv behöver tänka på när det gäller nya coronaviruset? Jukka Aminoff intervjuar. Lyssna här. (Länk till Noaks Ark-podden)...

Noaks Ark har träffat Anna-Mia Ekström, professor i infektionsepidemiologi på Karolinska Institutet och infektionsläkare. Vi intervjuade professor Ekström på Huddinge sjukhus där hon arbetar på hivmottagningen och ställde frågor om coronavirus och hiv. "Personer med hiv löper inte större risk att bli allvarligt sjuka av...

Steve Sjöquist har levt med hiv i 32 år och har länge varit volontär inom Noaks Ark-rörelsen. Idag arbetar han som sjukhusdiakon på S:t Görans sjukhus. "Hiv har ondskans tryne. För drabbade är det skam och skuld, men jag har haft fantastiska människor som stöttat. Dels...

Regeringen bör se över om smittskyddslagen fyller sin funktion när det gäller informationsplikten för personer som lever med hiv. Regeringen bör även låta ta fram förebyggande åtgärder för att främja hbtq-personers psykiska hälsa. Det anser socialutskottet, som riktar två tillkännagivanden till regeringen om detta. SD...