Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Konfliktfylld inledning av internationella aidskonferensen i Kanada

Konfliktfylld inledning av internationella aidskonferensen i Kanada

Internationella aidskonferensen i Montreal i Kanada överskuggas av en konflikt som blåst upp med de kanadensiska myndigheterna, vilka uppges ha nekat hundratals konferensdeltagare från framför allt Afrika, men även Asien och Sydamerika, visum in i landet.

Förnekandet av visum har motiverats av misstankar om illegal invandring. Personerna som nekats inresa är registrerade konferensdelegater, och de har i flera fall dessutom inbjudits till att hålla presentationer på konferensen.

Konflikten med de kanadensiska myndigheterna har snabbt utvecklats till en veritabel skandal i paritet med en tidigare schism med USA:s myndigheter, vilka i åratal nekade inträde i landet för personer som lever med hiv. Därför valde International AIDS Society (IAS), som organiserar de internationella aidskonferenserna vartannat år, att på många år inte anordna några konferenser alls i USA. Bojkotten fick då brett stöd av humanitära organisationer, bland annat av Internationella Rödakorskommittén (ICRC).

Att delegater från afrikanska länder systematiskt nekats visum till Kanada framstår som särskilt grovt men tanke på att FN:s samlade hivprogram UNAIDS inför konfensen publicerade nya epidemiologiska uppgifter om hivspridning, vilka uppskattar att 67 % av världens hivfall återfinns i södra Afrika.

De kanadensiska myndigheterna anklagas nu öppet för rasism, och IAS chef Adeeba Kamarulzaman har låtit meddela att organisationen ser sig åter nödgad att se över i vilka länder som konferensen överhuvudtaget kan anordnas i. IAS har också publicerat ett öppet protestbrev adresserat till Kanadas premiärminister Justin Trudeau.

Principer för immigration utgör i dag ett av västvärldens mest känsliga skiljefrågor. Den internationella aidskonferensen blev på några timmar en symbol för principfrågan om global rörlighet contra nationellt finansierade sociala förmåner.

Den kanadensiska regeringens minister för internationell utveckling Harjit Sajjan var inbjuden att hålla ett anförande på konferensen, men ställde in sin medverkan på kort varsel, vilket uppges ha utlöst en storm av burop från närvarande konferensdelegater.

Riksförbundet Noaks Ark bevakar internationella aidskonferensen och en populärvetenskaplig sammanfattning från det omfattande arrangemanget publiceras veckan efter konferensen.