Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Vi har flyttat

Vi har flyttat

Riksförbundet Noaks Ark har från årsskiftet ny adress: Vasagatan 28 i Stockholm. Detta är platsen för det gamla posthuset som numera rymmer flera företag och organisationer. De nya lokalerna ligger mitt emot Centralstationen och Cityterminalen. Telefonnummer är desamma som tidigare, endast postadressen är ändrad.

Riksförbundet Noaks Ark
Vasagatan 28
11 20 Stockholm