Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Hivtest med snabbsvar på Noaks Ark

Hivtest med snabbsvar på Noaks Ark

Testar du negativt för hiv behöver du inte bekymra dig mer. Testar du positivt får du medicin som håller dig frisk. Behandlad hiv gör dig dessutom smittfri vid sex. Hos många Noaks Ark-föreningar kan du ta ett hivtest med snabbsvar. Ett stick i fingret – det är allt.

Hos oss kan du hivtesta dig enkelt, diskret och gratis. Vi erbjuder hivtest med snabbsvar i Stockholm, Växjö, Linköping, Norrköping och Malmö. På våra mottagningar finns erfaren personal på plats för samtal och stöd. Noaks Ark nekar aldrig någon att hivtesta sig. Det är viktigt att tidigt få veta om man har hiv eftersom det ger möjlighet till bättre vård och behandling. Det bidrar även till minskad spridning av hiv eftersom behandlad hiv inte överförs vid sex.

Så går hivtestet till

Testet tas med ett stick i fingret varpå blod samlas upp och stryks ut på en testremsa. Efter 15 minuter kan testresultatet avläsas. Medan vi väntar på svaret har vi tid för samtal och frågor.

Tidig diagnos viktig

Det är viktigt att tidigt få veta om man har hiv eftersom det ger möjlighet till bättre vård och behandling. Det bidrar även till minskad spridning av hiv, eftersom behandlad hiv inte överförs vid sex.

Våra tester

Vi använder så kallade snabbsvarstester, vilket innebär ett stick i fingret och att du får ditt svar inom 15 minuter. Testerna som vi använder – Abbott Determine HIV-1/2 – är godkända av Läkemedelsverket och har samma tillförlitlighet som de tester som tas i armvecket och analyseras i ett laboratorium.

När kan jag lita på ett negativt provsvar?

Snabbtestet vi använder reagerar på antikroppar mot hiv som hos de allra flesta kan upptäckas mellan tre till sex veckor efter smittillfället. Helt säkert är resultatet först efter åtta veckor från risktillfället. (Sex veckor om provet tas i armvecket.)

Var kan jag testa mig?

Vi erbjuder hivtest med snabbsvar i Stockholm, Växjö, Linköping, Norrköping och Malmö. För andra mottagningar kontakta 1177.

Fler frågor och svar om hiv.

Lyssna på allt du behöver veta om hivtest (Länk till Noaks Ark-podden)

In English

How the test is done

We use rapid HIV tests, that involve collecting a small sample of blood from your finger and you will be given your results within 15 minutes. The test is free of charge and anonymous. While waiting for the results there is is time for advice and answering questions.

How soon after risk is a negative test result reliable?

Our rapid HIV tests are antibody tests. Antibodies are produced by your immune system when you’re exposed to viruses like HIV or bacteria. Most people, but not all, will develop detectable antibodies within 3 to 6 weeks of infection. At least eight weeks after risk should elapse for an HIV negative result to be totally reliable. (Six weeks for intravenous tests.)

Har du frågor om hiv eller om testmottagningar?
Questions about HIV or testing?

Noaks Ark Direkt 020-78 44 40, anonymt och gratis, anonymous and free.

More information about HIV in other languages.