Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Kulturprofiler i nationell hivkampanj

Kulturprofiler i nationell hivkampanj

Riksförbundet Noaks Arks startar kampanj om hivtestning där flera kända kulturprofiler ställer sig bakom budskapet att det inte längre finns några tråkiga hivbesked.

Dagens hivbehandling fungerar så bra att den som har hiv kan leva lika länge som vem som helst. En obehandlad hivinfektion däremot kan leda till allvarliga komplikationer, på sikt till och med vara livshotande.

Fler behöver testa sig för att så tidigt som möjligt få tillgång till behandlingen. Det finns inga tråkiga hivbesked längre. Testar man negativt behöver man inte bekymra sig mer. Testar man positivt får man medicin som ger ett friskt liv. Behandlingen gör dessutom att hiv inte kan överföras vid sex.

I den nationella kampanjen ”Ett stick i fingret” deltar nu Lars Lerin, Manoel ”Junior” Marques Lerin, Edvin Törnblom, Pamela Leal Viñals, Andi Malm, Per Öhagen och Razmus Nyström för att sprida det positiva budskapet. Bilderna är tagna av Elisabeth Ohlson.

– Ju tidigare man får reda på att man har hiv, desto snabbare kontrollerar man infektionen och dess skadliga effekter på kroppen. I dag är mediciner mot hiv så milda att det inte finns någon anledning att dröja med behandling. Man ska absolut inte vänta med hivtest tills man känner av hiv, påpekar Jukka Aminoff, kanslichef på Riksförbundet Noaks Ark. Det är därför vi lanserar vår kampanj i sociala medier. Ett hivtest är ingenting att vara rädd för. Det är fantastiskt att så många kulturprofiler hjälper oss i vårt arbete.

 

Fler bilder och mer att läsa här.