Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Att leva i Sverige som migrant med hiv

Att leva i Sverige som migrant med hiv

Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå Universitet genomför i samarbete i Folkhälsomyndigheten under ledning av prof. Anna-Karin Hurtig en intervjuundersökning bland personer med migrantbakgrund som lever med hiv i Sverige. Avsikten är att belysa de särskilda utmaningar som deras livssituation innebär. Intervjun kan genomföras fysiskt vid en träff, telefonledes eller virtuellt. Den kan genomföras på ett flertal språk och vid behov kan en tolk anlitas.

Den som vill delta i studien kan ta kontakt med Faustine Nkulu Kalengayi på faustine.nkulu(at)umu.se eller per telefon 090-786 54 58. Mera information på flera språk: Engelska, franska, spanska, somali, thai, farsi & tigrinja.