Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Ny rapport om att leva med hiv under covidåret

Ny rapport om att leva med hiv under covidåret

I dag publiceras en ny rapport som redogör för resultaten från en enkätundersökning bland personer som lever med hiv om hur coronapandemin påverkat deras välmående.

6 av 10 tillfrågade är mer missnöjda med sitt psykiska välmående idag jämfört med innan coronapandemin. Missnöjet är störst blad de äldre deltagarna i studien (7 av 10 bland 50+ år jämfört med knappt 1 av 2 i gruppen under 50 år). 48% anger att de känt sig känslomässigt förlamade ofta eller ibland under den senaste månaden till följd av corona. Varannan är mera missnöjd med sin fysiska hälsa i dag jämfört med innan pandemin. 42 % uppger att pandemin påverkat hivvårdens tillgänglighet negativt.

Undersökningen är ett samarbete mellan Riksförbundet Noaks Ark, Posithiva Gruppen , Kantar/Sifo och MSD. Resultaten presenterades på ett webbinarium 15 juni. Du kan titta på en inspelning av webbinariet här.

Rapport: Hur är det att leva med hiv under pandemin pdf