Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Hur är det att leva med hiv under pandemin?

Hur är det att leva med hiv under pandemin?

Välkommen till webbinarium där vi presenterar resultatet från den enkätundersökning Kantar/SIFO genomförde under maj. Vi frågade personer som lever med hiv runt om i landet hur de upplever sitt välmående och sin vårdsituation under pandemin.

Webbinariet hålls tisdag 15 juni 2021, kl 12:00-13:00

Preliminärt program:

  • Varför behövdes en undersökning?
  • Resultat från undersökningen
  • Hiv och covid utifrån vårdens perspektiv

Målgrupp:

Personer som lever med hiv, vårdpersonal, myndighetsrepresentanter, politiker, tjänstemän och övriga intresserade

Deltagaravgift:

Ingen deltagaravgift

Du deltar genom att registrera dig här .

Varmt välkommen!

Kantar/SIFO, Posithiva Gruppen, Riksförbundet Noaks Ark och MSD