Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Sexualitet och hälsa hos unga med hiv

Sexualitet och hälsa hos unga med hiv

Spara datumet 13 april klockan 13-15.

Välkommen till ett digitalt seminarium om sexualitet och hälsa hos unga med hiv.

  • Folkhälsomyndigheten presenterar studien Sexualitet och hälsa bland unga som lever med hiv i Sverige.
  • Vad behöver unga som lever med hiv idag? – Panelsamtal med personer ur målgruppen.

Detaljerat program och mer information kommer inom kort. Anmäl dig redan nu till anmalan@posithivagruppen.se

Öppna inbjudan som pdf.