Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

World AIDS Day 2020

World AIDS Day 2020

Idag den 1 december uppmärksammas World AIDS Day. Vi på Noaks Ark har samlat vänner, volontärer, personal och andra organisationer i gemensamma manifestationer sedan 1988, som var den första World AIDS Day. Då handlade det mycket om att minnas och hedra dem som dött. Idag finns fantastiska mediciner som gör att personer som lever med hiv kan leva sitt liv lika länge som vem som helst. Behandlad hiv överförs inte vid sex.

Årets World AIDS Day liksom vårt arbete präglas av den pågående coronapandemin. UNAIDS tema är ”Global solidaity, shared responsability” (Läs mer här)

Runtom i landet uppmärksammar Noaks Ark-föreningar 1 december på olika sätt, hitta din Noaks Ark här.

På Riksförbundet Noaks Ark har vi gjort ett specialproducerat avsnitt av Noaks Ark-podden ”Så påverkar covid-19 hivarbetet”. Eliot Wieslander från Läkare i Världen och Daniel Suarez från Posithiva Gruppen intervjuas av Jukka Aminoff på Riksförbundet Noaks Ark. (Lyssna här)