Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Hur vet man att man har hiv?

Hur vet man att man har hiv?

Det enda sättet att veta om du har hiv är att ta ett hivtest. Det är viktigt att du testar dig om du tror att du har utsatt dig för en hivrisk. Att ta reda på om du har hiv ger möjlighet till behandling, vilket skyddar ditt immunförsvar och gör dig smittfri vid sex.

Du kan testa dig på vårdcentral, hud- och könsmottagning, ungdomsmottagning, hos din gynekolog eller barnmorska. I Stockholm, Göteborg och Malmö finns särskilda mottagningar för män som har sex med män. Hivtestning är gratis och du kan vara anonym.

Många Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar (15 min).

Hitta din Noaks Ark-förening här.