Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Pjäs om hiv innan medicinerna

Pjäs om hiv innan medicinerna

Kurage är en nyligen skriven teaterpjäs byggd på autentiska citat från ett antal personer som befann sig mitt i den svenska hivepidemin innan dagens hivbehandlingen introducerades. En pjäs som berättar naket, nästintill sakligt, om kärlek och förtvivlan, fördömande och solidaritet, om ”människovärde, mod och hopp.” Pjäsen är en samproduktion mellan Teater Västernorrland, Folkteatern Gävleborg och Riksteatern och ursprungstanken var att den skulle turnera landet runt.

Coronaepidemin lade hinder i vägen för turnéplanerna, men en uppläsning av texten med de skådespelarna Lotta Östlin Stenshäll, Mårten Andersson och Victor Wigardt  filmades med en efterföljande diskussion mellan regissören Joakim Rindå, juristen Aida Babakirad från antidiskrimineringsbyrån Stockholm Norr och Jukka Aminoff från Riksförbundet Noaks Ark. Tanken är att pjäsen kan på detta sätt ändå visas digitalt. Inspelningen är ett samarbete mellan Svenska Kyrkan, Sensus och Riksförbundet Noaks Ark och ingår i ett större digitalt Pride-inriktat projekt inom Svenska Kyrkan med det paulinska temat tro, hopp och kärlek. Se inspelningen här.