Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

AIDS 2020 rapport Noaks Ark GVG

AIDS 2020 rapport Noaks Ark GVG

Den internationella konferensen AIDS 2020 som i år skulle arrangeras i San Francisco och Oakland har valde att genomföra konferensen digitalt, den 6-10 juli.

Med över 600 virtuella sessioner och evenemang har konferensen AIDS 2020: Virtual gjort det möjligt för deltagare att komma åt och engagera sig i den senaste tidens hivrelaterade frågor vad gäller forskning, kunskap och opinionsbildning som traditionellt presenteras vid konferensen.

Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland deltog under den virtuella konferensen har publicerat lägesuppdateringar utifrån de seminarier de deltog på.

Läs iakttagelser från konferensen här.