Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Tacksamhet och sorg över Anna Mohr

Tacksamhet och sorg över Anna Mohr

En av hbtq-historiens mest betydelsefulla personer har gått ur tiden. Anna Mohr avled i sviterna av covid -19, den 4 maj 2020. Närmast sörjande är makan Britt Dahlgren.

På 1980-talet lämnade hon sin påbörjade doktorsavhandling i arkeologi för att kunna ägna sig åt arbete med hiv och aids på RFSL. Under 18 år arbetade hon med hälsofrågor och gav särskilt röst åt lesbiskas sexuella hälsa. Anna var ordförande i EKHO och gav genom sitt engagemang kristna ork vara öppna både i sin tro och i sitt uttryck för kärlek. Tillsammans med Storkyrkoförsamlingen och domprosten där, Ludvig Jönsson, fick gruppen igenom att en stor gudstjänst skulle avsluta frigörelseveckan varje år (det vi kallar Pride idag). 1995 var hon en av de första att ingå partnerskap, då stod hon med Britt vid sin sida i Stockholms Stadshus och sa ja till rungade hurrarop.

Så här skriver Britt på sin Facebooksida:

”Det är tomt hemma nu efter 40 års liv och trevnad tillsammans och Celtas, vår hund, hoppar upp i Annas säng och undrar var hon är. Jag är ändå tacksam över att vi fick så lång tid tillsammans.”

Vi känner stor sorg över den förlust Britt får uppleva, men tacksamhet över den mångåriga kamp Anna fört för hbtq-personer och hiv och aids. Anna Mohr har räddat liv.

/Bodil Sjöström