Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Extrastämma inställd

Extrastämma inställd

Med anledning av att risken för spridning av Coronaviruset bland allmänheten bedöms som hög i Stockholm och flera ombud uttryckt motvilja att resa till Stockholm ställer vi in lördagens extra årsmöte. Vi ber om verksamhetsansvarigas hjälp att förmedla informationen vidare till berörda, då vi inte har tillgång till en helt uppdaterad deltagarlista.

Riksförbundet täcker alla kostnader som kan ha förorsakats till föreningarna av det sena inställandet av mötet.