Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

9 nya hivfall i veckan i Sverige

9 nya hivfall i veckan i Sverige

Förra året fick 481 personer i Sverige beskedet att de bär hiv. Det är omkring 9 personer i veckan.

I hela världen får närmare 5000 personer hiv varje dag.  Cirka 37,9 miljoner människor lever med hiv, en siffra som ständigt ökar eftersom fler får behandling och slipper bli sjuka.

Behandlad hiv gör att en person med hiv inte överför hiv till någon annan vid sex.

Ladda ner ditt eget faktablad med statistik från Sverige på ena sidan, från världen på den andra.

Ladda ner här. (pdf)

Tags: