Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Rädda liv – vaccinera pojkar mot HPV

Rädda liv – vaccinera pojkar mot HPV

Nu inleds Pride-veckan i Stockholm. När Socialminister Lena Hallengren senare i veckan kommer till Pride vill vi därför ha besked om HPV-vaccinering för pojkar. Varför händer inget i Sverige? Debattartikel i Aftonbladet idag.

HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i världen, de flesta av oss kommer drabbas förr eller senare. Infektionen ger inga symtom, för det flesta läker infektionen ut av sig själv men runt 1200 personer drabbas av HPV-relaterad cancer varje år i anal, munhåla/svalg, penis, livmoderhals och vulva. Viruset sprids genom sexuella kontakter.

HPV-vaccination ges sedan drygt tio år tillbaka till flickor som går i årskurs 5 eller 6 inom det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Men alla barn kan drabbas. Att erbjuda även pojkar kostnadsfri vaccination mot HPV skulle minska spridning av viruset i samhället och ytterligare skydda flickor samt bidra till minskade fall av HPV-relaterad cancer, cellförändringar och kondylom.

Ungefär 15 procent inom gruppen män som har sex med män (MSM) bär på det cancerframkallande HPV-viruset. Det finns en kraftigt förhöjd risk för analcancer för MSM, upp till 40 gånger högre. För MSM med hiv blir riskökningen 70 till 200 gånger. I USA är det nu årligen fler män som insjuknar med cancer i munhåla och svalg än det är kvinnor som drabbas av livmoderhalscancer.

HPV-vaccinet ger också ett effektivt skydd mot kondylom. Kondylom, som till skillnad mot HPV-relaterad cancer, är inte livshotande men det är en besvärlig sjukdom som ger stort lidande och leder till långdragna kontakter för sjukvården. Kondylom i ändtarmen måste i många fall behandlas genom kirurgiska ingrepp.

Vi har möjligheten att eliminera HPV-relaterad cancer, cellförändringar och kondylom. Socialministern hänvisar till budgetförhandlingar trots att 500 miljoner anslogs till cancervård med fokus folkhälsa och sjukvård i förra budgeten. HPV-vaccination för alla barn skulle vara en mindre del i denna budget. Genom att låta beslutet dra ut på tiden tillåter socialministern att många drabbas och diskrimineras. Det kan knappast kallas en jämlik och rättvis vård.

Den nya sjukvårdsministern i Danmark, Magnus Heunicke, berättade med stor stolthet när han tillträdde i slutet av juni att han, som första insats som minister, hade undertecknat ett avtal om att pojkar ska få kostnadsfri HPV-vaccination. Sverige halkar nu efter våra grannländer Norge, Finland och nu även Danmark.

Hans Linde, förbundsordförande RFSU
Lena Nilsson Schönnesson, förbundsordförande Riksförbundet Noaks Ark
Christina Franzén, ordförande Hiv-Sverige

Läs artikeln i Aftonbladet och delta i debatten.

Läs vår debattartikel om HPV-vaccination från 2016 i Dagens Samhälle.

Tags: