Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

juli 2019

Representanter från Noaks Ark medverkar under pågående AIDS Impact i London. Från vänster: Erica Kanon (Noaks Ark Stockholm), Lena Nilsson Schönnesson (Riksförbundet Noaks Ark), Maria Wågberg (Noaks Ark Stockholm), Jukka Aminoff (Riksförbundet Noaks Ark), Povi Foly Lawson (Noaks Ark Mosaik), Lennie Lindberg (Noaks Ark Stockholm) och...

Nu inleds Pride-veckan i Stockholm. När Socialminister Lena Hallengren senare i veckan kommer till Pride vill vi därför ha besked om HPV-vaccinering för pojkar. Varför händer inget i Sverige? Debattartikel i Aftonbladet idag. HPV är den vanligaste sexuellt överförbara infektionen i världen, de flesta av oss...

Lyssna när Ewa Carlsson-Lalloo preseneterar sin forskning kring sexualitet och sexuellt välbefinnande hos kvinnor som lever med hiv. (Sexuality in women living with HIV) Föreläsningen arrangerades av Noaks Ark Stockholm 14 juni 2019. Finns i 2 delar. Till "Lyssna på Noaks Ark" på Youtube. Här hittar du avhandlingen....

Galit Zeluf Andersson föreläser i Riksförbundet Noaks Arks lokaler i Stockholm. Klockan 11.45 - 13.30. Mer info kommer....