Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Boka 8 november!

Boka 8 november!

Smittfri hiv – vad innebär det för individen och samhället?
Vi planerar just nu en konferens om öppenhet, stigmatisering och smittskyddslagen samt de nya forskningsrönen kring att behandlad hiv inte överförs vid sex.

8 november 2019, Stockholm

Mer info kommer.

Konferensen arrangeras av Riksförbundet Noaks Ark och Posithiva gruppen, med stöd av Folkhälsomyndigheten.

Tags: