Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Stor okunnighet om hiv bland allmänheten

Stor okunnighet om hiv bland allmänheten

Resultatet från två SIFO-undersökningar* kring svenskars attityder till vardagssituationer med hiv visar att trots medicinska framsteg finns det fortfarande stor okunnighet och obefogad rädsla bland befolkningen: Hela 63 procent svarar att de inte skulle ha sex med en person som går på hivbehandling och en av fyra känner sig tveksam till frågan eller vet inte. Dessutom tror majoriteten att personer som lever med hiv blir annorlunda bemötta av sjukvården än personer utan hiv. Var tredje person uppger att de inte skulle hjälpa en person med hiv med första hjälpen. Över 70 procent skulle inte tungkyssa en person med hiv. Attitydundersökningen visar att både informationsarbete för att höja kunskapen om hiv hos allmänheten och insatser av stödjande karaktär för de som lever med hiv måste fortlöpa utan avbrott.

SAMMANSTÄLLNING AV SIFO-frågor (2018):

FRÅGA 1 – Skulle du kunna tänka dig att ha sex med en person som går på hivbehandling?

Ja, med kondom 12 %

Ja, med eller utan kondom 1 %

Nej 63 %

Tveksam/Vet inte 24 %

 

FRÅGA 2 – Tror du att bemötandet i sjukvården är olika för en person med hiv jämfört med en person som inte har hiv?

Ja 54 %

Nej 18 %

Tveksam/Vet inte 27 %

 

SAMMANSTÄLLNING AV SIFO-FRÅGOR (2016):

FRÅGA 1 – Skulle du dela tält med någon som har hiv?

Ja 83 %

Nej 12 %

Vet inte 5 %

 

FRÅGA 2 – Skulle du kunna göra mun-mot-mun metoden på en person med hiv som behöver första hjälpen?

Ja 59%

Nej 29 %

Vet inte 12 %

 

FRÅGA 3 – Skulle du låta ditt barn leka med ett barn som lever med hiv eller där barnets förälder har hiv?

Ja 72 %

Nej 15 %

Vet inte 12 %

 

FRÅGA 4 – Skulle du tungkyssas med någon som har hiv?

Ja 18 %

Nej 71 %

Vet inte 10 %

 

*Genomförda 27 september – 2 oktober 2018, med 1 491 respondenter samt 24 – 27 oktober 2016, med 1 000 respondenter.

Läs mer i Hivrapporten – Nya utmaningar kräver handling (pdf)

Tags:
,