Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Guldarken 2018

Guldarken 2018

Guldarken 2018 tilldelas Lorraine Sherr, José Catalan och Barbara Hedge som 1991 initierade och anordnade helt på frivillig basis en första internationellt psykosocialt inriktad hivkonferens, AIDS Impact. Förutom sitt kliniska och vetenskapliga hivarbete, har de fortsatt sitt oförtröttliga volontära arbete som huvudansvariga för AIDS Impactkonferenserna, vilka äger rum vartannat år. Syftet med AIDS Impact är att utifrån forskning, klinisk erfarenhet samt erfarenheter från civilsamhället belysa angelägna frågeställningar kopplade till hivprevention, behandling och vård i ett globalt perspektiv.

Utdelningen av Guldarken 2018 sker den 29 oktober i samband med föreläsningar med Lorraine Sherr och José Catalan. Läs mer. (Pdf)

Se föreläsningarna och utdelningen av Guldarken här.

Läs mer om Guldarken.