Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Vänner och volontärer delade minnen av Nola

Vänner och volontärer delade minnen av Nola

Det blev en fin kväll då vi delade minnen av Jan-Olof ”Nola” Morfeldt med varandra. Minnesstunden hölls av diakon Steve Sjöquist, volontär från 1987 och framåt, nära vän med Nola.

Talade gjorde också vännerna, kollegorna och volontärerna Kerttu Sturesson, P-O Pehrson, Bernt Öberg, Rita Holm Gustafsson, Bo Sundmark, Valerie Croon med flera. I publiken satt bland andra Nolas syster Eva samt nya och gamla gäster på Noaks Ark.

Evenemanget arrangerades Riksförbundet Noaks Ark och Noaks Ark Stockholm. Läs mer om Nola här.