Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Vänner och volontärer delade minnen av Nola

Vänner och volontärer delade minnen av Nola

Publicerad

Det blev en fin kväll då vi delade minnen av Jan-Olof ”Nola” Morfeldt med varandra. Minnesstunden hölls av diakon Steve Sjöquist, volontär från 1987 och framåt, nära vän med Nola.

Talade gjorde också vännerna, kollegorna och volontärerna Kerttu Sturesson, P-O Pehrson, Bernt Öberg, Rita Holm Gustafsson, Bo Sundmark, Valerie Croon med flera. I publiken satt bland andra Nolas syster Eva samt nya och gamla gäster på Noaks Ark.

Evenemanget arrangerades Riksförbundet Noaks Ark och Noaks Ark Stockholm. Läs mer om Nola här.