Noaks Ark

Noaks Ark blev Sveriges första organisation för att förebygga hiv och att stödja sjuka och deras närmaste. Ända sedan starten 1986 har vi arbetat mitt i den verklighet där hiv finns och under årens lopp har en ojämförlig kunskap och erfarenhet samlats under ett och samma tak.

Vi samlar ett nätverk av regionalt verksamma Noaks Ark-föreningar i Sverige som erbjuder aktiviteter och stöd i olika former för den som lever med hiv eller är närstående. Tillsammans arbetar vi förebyggande mot hiv och andra sexuellt överförda infektioner och genom informations- och utbildningsinsatser vill vi bidra till ökad kunskap och medvetenhet om hiv. Flera av våra Noaks Ark-föreningar erbjuder hivtest med snabbsvar.

 

 

Vår vän Calle Almedal död

Vår vän Calle Almedal död

Det sorgliga beskedet att Calle Almedal är död har idag nått oss. Vi är många som arbetade med honom då hiv utmanade oss som mest, under 1980- och 1990-talet. Vi hette då Stiftelsen Noaks Ark – Röda Korset och som namnet antyder i starkt samarbete med Röda Korset. Calle var ursprungligen född i Stockholm, men arbetade på Norska Röda Korset. Han engagerade sig i det internationella arbetet med att förebygga hiv och aids och arbetade i många år inom UNAIDS. Calle bodde i Châtillon-en-Michaille i Frankrike tillsammans med sin livspartner Roy Carlegård till sin död den 7 juni 2018.

Vi minns Calle med stor kärlek och tacksamhet.